Logga in
Logga in

Före provet

Innan du får göra ditt prov måste du visa en giltig id-handling. Vi behöver veta att du är du. Inför provet ska du också fotografera dig. Tänk därför på att komma i god tid, minst 30 minuter innan.

Fotografering inför teoriprovet

När du kommer till oss fotograferas du innan teoriprovet. Då behöver du kunna styrka din identitet med en giltig id-handling. Fotot på id-handlingen måste vara välliknande.

Du behöver även fotografera dig för de behörigheter som inte kräver teoriprov (utökad B, uppgradering av A-behörighet eller om du ska upphäva villkoret automat).

När du blivit fotograferad sparas fotot tills ett körkort är utfärdat för den behörigheten.

Du som tar körkort för flera behörigheter

Om du håller på att ta körkort för flera behörigheter ska du ta ett nytt foto för varje ny behörighet. 

Visa giltig id-handling

Innan du ska göra ditt prov behöver du visa en giltig id-handling. Vi godtar följande id-handlingar:

  • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller id-kort
  • svenskt nationellt id-kort
  • id-kort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass
  • pass utfärdat av Färöarna, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland), Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Om du saknar giltig id-handling

Om du inte har en giltig och godtagbar id-handling kan du skicka in en ansökan till oss om att få ett undantag från kravet. Du ansöker då om att någon annan intygar din identitet.

En beviljad ansökan gäller bara hos oss, och när du ska göra:

  • körkortsprov
  • fotografering för körkortsförnyelse
  • ADR-prov.

Ansök i blanketten. I ansökan ska din identitet fastställas genom att till exempel förälder, make/maka eller sambo intygar att uppgifter om din identitet är riktiga.

Din ansökan ska ha kommit in minst en vecka innan provtillfället/fotograferingen.
Den som intygar ska närvara vid provtillfället/fotograferingen, och kunna styrka sin egen identitet med giltig och godtagbar id-handling.