Logga in
Logga in

Moped

För att få körkort för moped klass l (AM) måste du ha fyllt 15 år. Du måste också skriva ett godkänt teoriprov. På provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken.

Innan provet

 • Den obligatoriska AM-utbildningen ska vara giltig innan du kan göra teoriprovet hos oss.
 • Om du är under 18 när du bokar ditt AM-prov måste avgiften för provet och fotograferingen vara betalda senast 25 timmar innan provstart, annars avbokas provet automatiskt.
 • Du fotograferas inför ditt första teoriprov. Kom därför i god tid, minst 30 minuter innan!
 • Du ska kunna legitimera dig. Ta med giltig id-handling! Saknar du en sådan ska du i god tid ansöka om att någon annan intygar din identitet.
  Mer information hittar du här

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågorna du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Så går teoriprovet till

Provet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Det handlar provet om:

På provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken. Teoriprovet mäter dina kunskaper inom fem områden, här är några exempel inom varje område.

Fordonskännedom och manövrering

 • Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna
 • Vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.
 • Sambandet mellan hur du kör och fordonets uppträdande.

Miljö

 • Du ska veta hur olika val av transportsätt kan påverka miljön.
 • Hur du kör fordonet på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Trafiksäkerhet

 • Vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter.
 • Hur du anpassar hastighet, placering och övrig körning i olika situationer.
 • Hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten

Trafikregler

 • Vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte och omkörning, last, passagerare och skyldigheter mot övriga trafikanter.

Trafiksäkerhet och beteende

 • Hur medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarens beteende.
 • Hur körning vid olika tider på dygnet kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.
 • Hur grupptryck kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.

Efter teoriprovet

Du får reda på direkt efter provet på skärmen om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas till din mejladress. Du kan också se resultatet i bokningstjänsten.

Om ditt prov blir godkänt skickas resultatet till Transportstyrelsen. Inom fem arbetsdagar skickar Transportstyrelsen körkortet som du själv måste hämta ut. Du måste också visa upp en giltig id-handling när du hämtar ut körkortet.

Om ditt teoriprov blir underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du gör ett nytt prov.

Så gör du för att betala

Frågor och svar

Utbildningen för AM. Den gäller i fem år. Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer.
AM - körkort för moped klass l - Transportstyrelsen

Om du är väl utbildad och förberedd inför ditt prov blir det oftast godkänt vid första eller andra försöket. Därför får du tillgång till tidigare provtider än de som gjort många omprov.

Du bokar prov som vanligt, systemet känner av om du har rätt till företräde.
Du får företräde till totalt två teoriprov för behörighet AM.
Om du behöver göra fler prov har du inte längre företräde, och kan därför få vänta längre innan du kan göra nytt prov.