Logga in
Logga in

Moped

För att få AM-kort, alltså körkort för moped klass l, måste du ha fyllt 15 år och skriva ett godkänt teoriprov hos oss. På provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken.

Att tänka på inför teoriprovet

 • Den obligatoriska AM-utbildningen ska vara giltig innan du kan göra teoriprovet hos oss.
 • Om du är under 18 år när du bokar ska ditt prov och avgiften för fotograferingen vara betalda senast 25 timmar innan provstart, annars avbokas provet.
 • Du fotograferas inför ditt första teoriprov. Kom i god tid, minst 30 minuter innan!
 • Ta med giltig id-handling! Om du saknar en giltig id-handling kan du ansöka om att någon annan intygar din identitet. Du behöver ansöka i god tid.
  Om du saknar en giltig id-handling

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågorna du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Så går teoriprovet till

Provet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Här finns en syntolkad version av filmen Teoriprovet - Trafikverkets Youtubekanal

Det handlar provet om:

På provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken. Teoriprovet mäter dina kunskaper inom fem områden, här är några exempel inom varje område.

Fordonskännedom och manövrering

 • Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna
 • Vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.
 • Sambandet mellan hur du kör och fordonets uppträdande.

Miljö

 • Du ska veta hur olika val av transportsätt kan påverka miljön.
 • Hur du kör fordonet på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Trafiksäkerhet

 • Vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter.
 • Hur du anpassar hastighet, placering och övrig körning i olika situationer.
 • Hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten

Trafikregler

 • Vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte och omkörning, last, passagerare och skyldigheter mot övriga trafikanter.

Personliga förutsättningar

 • Hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och trafiksäkerhet
 • Hur medvetna eller impulsiva handlingar kan påverka trafiksäkerheten och miljön
 • Hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerheten.

Efter teoriprovet

Du får reda på direkt efter provet på skärmen om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas till din mejladress. Du kan också se resultatet i bokningstjänsten.

Du får köra direkt efter godkänt prov om du har en giltig legitimation med dig när du kör. Om ditt prov blir godkänt skickas resultatet till Transportstyrelsen. Inom fem arbetsdagar skickar Transportstyrelsen körkortet som du själv måste hämta ut. Du måste också visa upp en giltig id-handling när du hämtar ut körkortet.

Om ditt teoriprov blir underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du gör ett nytt prov.

Så gör du för att betala

Frågor och svar

AM-utbildningen gäller i fem år. Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer.
AM - körkort för moped klass l - Transportstyrelsen

Ja det får du. 

För att köra A-traktor (som också brukar kallas EPA) krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.