Logga in
Logga in

Tung lastbil

Ska du köra tung lastbil? Då behöver du ett C-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs för ta ett C-körkort och vad du behöver tänka på.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och tillkopplade släpvagnar du har rätt att köra.

Teoriprovet

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 44 frågor. Provtiden är 40 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Teoriprovet innehåller frågor om bland annat:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på direkt på skärmen om provet är godkänt eller underkänt. Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år. Inom den tiden ska du ha gjort ett godkänt körprov.

Resultatet skickas till din e-postadress. Du kan också se resultatet i bokningstjänsten. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Körprov behörighet C1E

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Vid provet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt.  Din manövrering av fordonskombinationen bedöms särskilt. Du ska kunna använda rätt växlings- och bromsteknik och planera din körning med uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Kom ihåg att ta med giltig id-handling till provet.

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet.

När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. Kontrollen ska vara systematisk. Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Säkerhetskontrollen ska omfatta följande moment:

 • Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal.
 • Backspeglar.
 • Broms- och elanslutningar till släpfordon.
 • Bromsar.
 • Däck, fälg och hjulbultar.
 • Färdskrivare.
 • Kopplingsanordning.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Rutor.
 • Styrsystem.
 • Stänkskydd.
 • Varningssystem.
 • Vindrutetorkare och spolare.
 • Vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja).

Körning i trafik

Körningen i trafik pågår minst 45 minuter och du får köra såväl i tätort som på landsväg. Tiden för säkerhetskontroll och särskilda manövrer räknas inte in i den tiden. Förarprövaren berättar för dig vart du ska köra. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med samtidig svängning.

Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Även om manöverprovet och körningen i trafik blir godkända, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Teoriprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Krav på fordon vid körprov, behörighet C1E


Du ansvarar för att godkänd fordonskombination finns på plats vid provet.

 • Skatt och försäkring ska vara betalda.
 • Fordonet ska vara tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt och vara registrerat i Sverige.
 • Du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet.
 • Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Lastbilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 kilometer i timmen.

Fordonet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Det får heller inte vara lastat med farligt gods eller med djur.

Dragfordonet ska:

 • ha en totalvikt av minst 4000 kg och högst 7500 kg
 • vara minst 5 meter långt
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • vara utrustad med färdskrivare, om inte provet avser körkort med begränsning till fordon utan färdskrivare (villkorskod 97)

Släpfordonet ska ha:

 • en totalvikt av minst 1250 kg,
 • minst 800 kg bruttovikt

Fordonskombinationen ska:

 • ha en total längd av minst 8 meter
 • vara lastad till minst halva maximilasten

Lastutrymmet på både dragfordon och släpfordon ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred som förarhytten. Den får dock vara något smalare än förarhytten förutsatt att sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används. Lastutrymmet måste vara minst lika högt som förarhytten. Det är tillräckligt om antingen dragfordonet eller släpvagnen uppfyller höjdkravet. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Körprov behörighet C1

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort.

Du ska visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Vid körprovet bedöms särskilt din manövrering av fordonet. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver.

Innan körprovet ska du visa gilig id-handling. 

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du genomför en säkerhetskontroll. Kontrollen ska vara systematisk. Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Körning i trafik

Körningen pågår minst 45 minuter. Du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

Även om körningen i trafik bli godkänd, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Teoriprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Krav på fordon C1

Du ansvarar för att godkänt fordon finns på plats vid provet.

 • Skatt och försäkring ska vara betalda.
 • Fordonet ska vara tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt och vara registrerat i Sverige.
 • Du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet.
 • Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 kilometer i timmen.

Fordonet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Det får heller inte vara lastat med farligt gods eller med djur.

Fordonet ska:

 • ha en totalvikt av minst 4000 kg och högst 7500 kg
 • vara minst 5 meter långt
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • vara utrustad med färdskrivare, om inte provet avser körkort med begränsning till fordon utan färdskrivare (villkorskod 97)

Fordonet ska vara lastad till minst halva maximilasten. Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda ett fordon utan sluten lådkonstruktion. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men vikten behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten. 

Körprov behörighet C

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort.

Du ska visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Vid körprovet bedöms särskilt din manövrering av fordonet. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver.

Innan körprovet ska du visa giltig id-handling. 

Säkerhetskontroll

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Säkerhetskontrollen ska omfatta följande moment

 • Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal.
 • Backspeglar.
 • Broms- och elanslutningar till släpfordon.
 • Bromsar.
 • Däck, fälg och hjulbultar.
 • Färdskrivare.
 • Kopplingsanordning.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Rutor.
 • Styrsystem.
 • Stänkskydd.
 • Varningssystem.
 • Vindrutetorkare och spolare.
 • Vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja).

Körning i trafik

Körningen pågår minst 45 minuter. Du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med samtidig svängning.

Även om körningen i trafik bli godkänd, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Teoriprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Krav på fordon vid körprov, behörighet C


Du ansvarar för att godkänt fordon finns på plats vid provet.

 • Skatt och försäkring ska vara betalda.
 • Fordonet ska vara registrerat i Sverige och vara tillförlitligt ur trafiksäkerhetssynpunkt
 • Du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet.
 • Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Lastbilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 kilometer i timmen.

Fordonet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Det får heller inte vara lastat med farligt gods eller med djur.

Fordonet ska:

 • ha en totalvikt av minst 16000 kg
 • vara minst 8 meter lång
 • vara minst 2,4 meter bred
 • ha ett axelavstånd av minst 4 meter
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • vara utrustad med färdskrivare

Lastbilen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lastbilens lastutrymme ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Körprov behörighet CE

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Vid provet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt.  Din manövrering av fordonskombinationen bedöms särskilt. Du ska kunna använda rätt växlings- och bromsteknik och planera din körning med uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Innan körprovet ska du visa giltig id-handling.

Säkerhetskontroll

När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår

Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Säkerhetskontrollen ska omfatta följande moment

 • Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal.
 • Backspeglar.
 • Broms- och elanslutningar till släpfordon.
 • Bromsar.
 • Däck, fälg och hjulbultar.
 • Färdskrivare.
 • Kopplingsanordning.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Rutor.
 • Styrsystem.
 • Stänkskydd.
 • Varningssystem.
 • Vindrutetorkare och spolare.
 • Vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja).

Körning i trafik

Körningen i trafik pågår minst 45 minuter och du får köra såväl i tätort som på landsväg. Tiden för säkerhetskontroll och särskilda manövrer räknas inte in i den tiden. Förarprövaren berättar för dig vart du ska köra. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med samtidig svängning.

Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Även om manöverprovet och körningen i trafik blir godkända, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Teoriprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Krav på fordon vid körprov, behörighet CE


Du ansvarar för att godkänd fordonskombination finns på plats vid provet.

 • Skatt och försäkring ska vara betalda.
 • Fordonet ska vara tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt och vara registrerat i Sverige.
 • Du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet.
 • Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 kilometer i timmen.

Fordonet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Det får heller inte vara lastat med farligt gods eller med djur.

Om provet gäller lastbil med släpvagn


Lastbilen ska: 

 • ha en totalvikt av minst 16000 kg
 • vara minst 8 meter lång
 • vara utrustad med färdskrivare

Släpvagnen ska:

 • ha en totalvikt av minst 18000 kg
 • ha ett axelavstånd av minst 4 meter (Obs: Inget krav på dragfordonets axelavstånd). 
 • vara minst 7,5 meter lång

Är släpvagnen utrustad med boggi, ska avståndet mellan framaxeln och främre boggiaxeln vara minst 3,5 meter.

Fordonskombinationen ska vara:

 • minst 18 meter lång
 • minst 2,4 meter bred
 • utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten på dragfordonet ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär, detta gäller inte på släpvagnen. 

Lastutrymmet på både dragfordon och släpvagn ska ha formen av en sluten lådkonstruktion och vara minst lika bred som förarhytten. Lastutrymmet på dragfordonet ska dessutom vara minst lika hög som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.

Om provet gäller lastbil med påhängsvagn

 

Lastbilen ska:

 • vara utrustad med färdskrivare

Påhängsvagnen ska:

 • vara minst 12 meter lång
 • ha minst 2 axlar

Fordonskombinationen ska:

 • ha en totalvikt av minst 30000 kg
 • vara minst 16 meter lång
 • vara minst 2,4 meter bred
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • ha godkända bilbälten på de platser som används
 • kunna framföras i minst 80 km/h. Färdskrivare enl. EEG 3821/85

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.

Frågor och svar

Ja, om du redan har körkort för personbil B med manuell växellåda.

C1 – Medeltung lastbil

Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

C1E – Medeltung lastbil med tungt släp

C1E-behörighet ger samma rätt som C1, och du får dessutom koppla till en eller flera släpvagnar om den sammanlagda totalvikten inte är högre än 12.000 kg. 

C – Tung lastbil

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning. Du får också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg utan övre viktbegränsning. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

CE – Tung lastbil med tungt släp

CE ger samma rätt som C, och du får dessutom koppla till en eller flera släpvagnar utan övre viktbegränsning. 

Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om de olika behörigheterna. 
Körkort för tung lastbil - Transportstyrelsen