Logga in
Logga in

Körtester

Vi genomför körtester för behörigheterna A, B, C, D, CE och DE. Under testerna får du som blivande förarprövare eller trafiklärare för en viss behörighet visa att du kan köra på ett trafiksäkert och rutinerat sätt.

Här kan du läsa om hur körtesterna går till. Du som kommer från gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller försvarsmakten ska göra körtest för alla behörigheter du ska söka förordnande för.

Om du är trafiklärare behöver du kunna styrka att du jobbat som trafiklärare vid en trafikskola under minst ett år.

Tid för körtest bokar du hos Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Körtest för A

På körtestet för behörighet A får du visa att du har goda förutsättningar att klara av din utbildning.

På testet bedöms din förmåga att:

 • Köra motorcykel på ett trafiksäkert och rutinerat sätt.
 • Kontrollera motorcykeln ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Krav för att få göra testet

 • Du ska ha giltigt körkort för behörighet A.

Krav på fordon

 • Motorcykelns slagvolym, tjänstevikt och effekt ska uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrift för förarprov behörighet A.
 • Motorcykeln ska ha en väl tilltagen maxlast och vara lämplig för färd med passagerare.

Krav på skyddsutrustning

På testet ska skyddsutrustning som är avsedd för motorcykelkörning användas:

 • Klädseln ska vara av skinn eller annat kraftigt material.
 • Skyddsglasögon, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd ska användas.
 • Utrustningen ska vara fri från skador.

Så går körtestet till för mc

När det är dags för ditt test, kom ihåg att du måste ta med giltigt körkort och senast utfärdat registreringsbevis för motorcykeln.

Körtestet är 120 minuter, varav minst 50 minuters körning i trafik.

Säkerhetskontroll

Du kommer få göra en fullständig säkerhetskontroll. Förarprövaren kan ställa frågor till dig under och efter kontrollen. Du får inte använda något hjälpmedel, till exempel checklista.

Manövrering

Du ska kunna visa att du har goda kunskaper i manövrering, som kännetecknas av säkerhet, precision och mycket hög färdighet.

På körtestet genomförs körningen i lågfartsbanan i lägre hastighet och körning i högfartsbanan i högre hastighet jämfört med den hastighet som gäller vid körkortsprov för behörighet A.

Exempel på moment som kan ingå i manöverdelen:

 • högfartsmoment för körprov
 • väjningar i 50–70 km/h
 • bromsning med undanmanöver i 50–70 km/h.

Körning i trafik

Under körningen får du köra mot mål på såväl låg- som höghastighetsvägar och du ska kunna återge och motivera hur du handlar i olika situationer. Under delar av körningen ska du även köra med passagerare.

Efter testet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat direkt efteråt. Observera att det är högre krav vid ett körtest än det är vid körprov för motsvarande behörighet. För att bli godkänd på körtestet behöver du göra en genomgående bra körning och även klara säkerhetskontrollen.

Bedömningen görs efter en skala 1-6, där 6 är det högsta betyget (genomgående mycket bra körning). Det krävs en bedömning på minst 5 (genomgående bra körning) och en godkänd säkerhetskontroll för att körtestet ska bli godkänt.

Körtestets giltighet

Ett godkänt körtest är giltigt i ett år, och resultatbeskedet ska skickas med i din ansökan till utbildningen.

Körtest B

På körtestet för behörighet B får du visa att du har goda förutsättningar att klara av din utbildning. På testet bedöms din förmåga att:

 • Köra fordonet på ett trafiksäkert och rutinerat sätt.
 • Kontrollera fordonet ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Krav för att få göra körtest B

 • Du ska ha giltigt körkort för behörighet B.

Krav på fordon

 • Manuellt växlad personbil

Du ansvarar själv för att tillhandahålla ett fordon som kräver behörighet B och som följer Transportsstyrelsens föreskrift för förarprov behörighet B. Även Trafikverket Förarprov kan tillhandahålla ett sådant fordon.

Så går körtestet till för behörighet B

Körtestet är 75 minuter, varav minst 50 minuters körning.

Säkerhetskontroll

Du kommer få göra en fullständig säkerhetskontroll. Förarprövaren kan ställa frågor till dig under och efter kontrollen. Du ska kunna motivera varför fordonet anses vara trafiksäkert. Du får inte använda något hjälpmedel, till exempel checklista.

Körning i trafik

Under körningen får du köra mot mål på såväl låg- som höghastighetsvägar och du ska kunna återge och motivera hur du handlar i olika situationer.

Manövrering

Utöver körning i trafik kommer du även få göra särskilda manövrer enligt provföreskrift.

Efter testet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat direkt efteråt. Observera att det är högre krav vid ett körtest än det är vid körprov för motsvarande behörighet. För att bli godkänd på körtestet behöver du göra en genomgående bra körning och även klara säkerhetskontrollen.

Bedömningen görs efter en skala 1 till 6, där 6 är det högsta betyget (genomgående mycket bra körning). Det krävs en bedömning på minst 5 (genomgående bra körning) och en godkänd säkerhetskontroll för att körtestet ska bli godkänt.

Körtestets giltighet

Ett godkänt körtest är giltigt i ett år.

Körtest för C, D, CE och DE

På körtestet får du visa att du har goda förutsättning att klara av din utbildning.

På testet bedöms din förmåga att:

 • Köra fordonet på ett trafiksäkert och rutinerat sätt.
 • Kontrollera fordonet ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Krav för att få göra testet

 • Du ska ha giltigt körkort för aktuell behörighet

Krav på fordon

Du ansvarar själv för att tillhandahålla det fordon eller fordonskombination som körtestet avser (C, CE, D eller DE) och som följer Transportsstyrelsen föreskrifter för förarprov behörighet C, CE, D resp DE.

När det är dags för ditt test, kom ihåg att du måste ta med giltigt körkort, förarkort samt senast utfärdat registreringsbevis för fordonet eller fordonskombinationen.

Så går körtestet till för behörighet C och D

Körtestet är 180 minuter per behörighet, varav minst 100 minuters körning.

Säkerhetskontroll

Du kommer få göra en fullständig säkerhetskontroll. Förarprövaren kan ställa frågor till dig under och efter kontrollen. Du ska kunna motivera varför fordonet anses vara trafiksäkert. Du får inte använda något hjälpmedel, till exempel checklista.

Körning i trafik och manövrering

Under körningen får du köra mot mål på såväl låg- som höghastighetsvägar och du ska kunna återge och motivera hur du handlar i olika situationer. Du kommer även få göra särskilda manövrer under testet.

Så går körtestet till för behörighet CE och DE

Körtestet är 210 minuter, varav minst 120 minuters körning.
Körtestet inleds med att fordonskombinationen står isärkopplad.

Säkerhetskontroll

Du kommer få göra en fullständig säkerhetskontroll. Förarprövaren kan ställa frågor till dig under och efter kontrollen. Du ska kunna motivera varför fordonet anses vara trafiksäkert. Du får inte använda något hjälpmedel, till exempel checklista.

Körning i trafik och manövrering

Under körningen får du köra mot mål på såväl låg- som höghastighetsvägar och du ska kunna återge och motivera hur du handlar i olika situationer. Du kommer även få göra särskilda manövrer under testet.

Körtestet avslutas med att du kopplar isär ekipaget.

Efter testet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat direkt efteråt. Observera att det är högre krav vid ett körtest än det är vid körprov för motsvarande behörighet. För att bli godkänd på körtestet behöver du göra en genomgående bra körning och även klara säkerhetskontrollen.

Bedömningen görs efter en skala 1-6, där 6 är det högsta betyget (genomgående mycket bra körning). Det krävs en bedömning på minst 5 (genomgående bra körning) och en godkänd säkerhetskontroll för att körtestet ska bli godkänt.

Körtestets giltighet

Ett godkänt körtest är giltigt i ett år, och resultatbeskedet ska skickas med i din  ansökan till utbildningen.