Logga in
Logga in

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Provet för taxiförarlegitimation består av två delprov (teoriprov) och ett körprov.

På teoriproven ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten yrkesförare. På körprovet ska du visa kunskaperna i praktiken. Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa.

Teoriprovet

Teoriprovet för taxiförarlegitimation består av två delprov. Proven mäter dina kunskaper inom tio olika områden. Delproven måste vara godkända inom 6 månader från ditt första godkända delprov. Du väljer själv i vilken ordning du gör proven.

Delprov 1 Säkerhet och beteende

Delprov 1 består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 48 frågor. Provtiden är 50 minuter.

Du ska kunna bland annat kunna:

 • Använda olika hjälpmedel att planera färden med karta, GPS.
 • Använda hjälpmedel för att planera färden så att resan blir effektiv.
 • Körekonomi, körsätt och förebyggande underhåll.
 • Hur olika fordon påverkar miljön.
 • Säkerhet, vilket ansvar du har för att det blir en trygg, säker och bekväm resa.
 • Bemötande. Du ska vara serviceinriktad samt förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
 • Sjukdomar och andra funktionsnedsättningar, så att du kan se till att alla upplever resan som trygg och säker.
 • Riskerna i arbetet som taxiförare.
 • Fordonskännedom, till exempel fordonsunderhåll, felsökning så att du kan följa fordonsbestämmelser. Ett exempel kan vara belysningskrav.

Delprov 2 Lagstiftning

Delprovet består av totalt 50 frågor, men du kan som högst få 46 poäng. Det beror på att 4 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 34 frågor. Provtiden är 50 minuter.

 • Du ska ha kunskap om de regler som gäller för taxitrafik och vad som kan hända vid brott mot dem.
 • Du ska ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.

Körprovet

Innan körprovet ska du visa ditt körkort. Körkortet ska vara gilitgt med behörighet B och vara utfärdat i Sverige, eller i något annat land inom EES. Ta med giltig ID-handling till provet.
Du kan boka Trafikverkets bil samtidigt som du bokar tid för körprovet. Du väljer själv om du vill genomföra provet med manuell eller automatväxlad bil.

Så går körprovet till

Körprovet består av:

 • Fordonskontroll
 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägstrafik och gatutrafik

Fordonskontroll

Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna upptäcka eventuella brister och då föreslå åtgärder.

Passagerares säkerhet

Du får sedan en uppgift av förarprövaren där du visar vad du gör för att passagerarna ska kunna färdas säkert. Till exempel hur du använder skyddsutrustning för barn i bil.

Körning i landsvägstrafik och gatutrafik

Körningen pågår minst 35 minuter och du kör mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. GPS används under körprovet och finns på plats när du kommer till ditt körprov. Du kommer även att få en muntlig uppgift av förarprövaren som du ska komma ihåg och sedan köra dit. Du får ta anteckningar när du får uppgiften.

Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt.

Vid körprovet ska du också kunna:

 • Veta var och hur du ska titta i olika situationer samt förstår varför du behöver göra det.
 • Samarbeta med andra trafikanter på ett bra sätt.
 • Ha mycket god förmåga att förstå vad egna handlingar har för effekt i trafiken.
 • Använda teknisk utrustning eller karta samt följa anvisningar från kund för att komma till kundens resmål. Den tekniska utrustningen får inte påverka trafiksäkerheten i körningen.
 • Du ska kunna få fram och följa mest lämplig körväg samt hantera avvikelser.
 • Hitta till ett resmål utan GPS.

Frågor och svar

 • Kan du visa mig hur du ställer in stol, huvudskydd och bälte så passagerarna sitter säkert?
 • Du ska hämta en passagerare på ”Exempelgatan 1”, kunden har stora väskor och behöver hämtas vid dörren.
 • Följ skyltarna till ”Exempelby”, stanna vid första röda huset på vänster sida.
 • Du får en anvisning i GPS:n som visar dig nästa mål där vi ska hämta en passagerare.
  Passageraren byter mål under körningen t. ex att de har glömt något och behöver åka och hämta. Allt detta är saker du självständigt måste lösa så att dina passagerare kommer fram effektivt, säkert och bekvämt.

Det är hela tiden du som förare som bestämmer om du till exempel måste:

 • Stanna för att programmera GPS eller läsa karta,
 • vända för att komma fram effektivt,
 • hur och var du stannar eller parkerar så det blir bra för passagerarna och övrig trafik, eller
 • följa anvisningar som ändrar färdväg till exempel vägarbeten.