Logga in
Logga in

Yrkestrafiktillstånd

För att du ska få driva ett företag som utför persontransporter och godstransporter behöver du ett yrkestrafiktillstånd. Proven för yrkestrafiktillstånd buss, gods samt taxi gör du hos oss.

Det är Transportstyrelsen som bestämmer om du har rätt att få ett trafiktillstånd. Du kan inte göra prov hos oss om ditt tillstånd är återkallat. 

Yrkestrafiktillstånd buss och gods

Teoriprovet består av två delprov. Du väljer själv i vilken ordning du gör delproven.

Delprov 1 och 2

  • Det första delprovet består av 40 flervalsfrågor. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.
  • Det andra delprovet består av fallstudier med 20 uppgifter. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Vissa frågor i proven har tillhörande dokument för att kunna svara på frågan. I provsalen kan du scrolla och zooma i dessa dokument.

Detta krävs för att du ska bli godkänd

  • Ett delprov är godkänt om du har fått minst 24 poäng.
  • Hela provet är godkänt om du har genomfört båda delproven med godkända resultat inom en månad.

Direkt efter provet får du veta om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas till din e-postadress och du ser hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena. Du kan också se resultatet i bokningstjänsten.

Taxitrafiktillstånd

Teoriprovet för taxitrafiktillstånd består av fyra delprov. Samtliga delprov måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

  • Delprov 1: Rättsregler (tidigare delprov Juridik)
  • Delprov 2: Ekonomisk ledning av ett företag
  • Delprov 3: Tekniska normer och driftsförhållanden, samt trafiksäkerhet.
  • Delprov 4: Fördjupade kunskaper om ovanstående punkter.

Delprov 1-3

Delprov 1-3 kan du göra i valfri ordning. Varje prov består av 23 frågor, men du kan som högst få 20 poäng per prov. Det beror på att tre av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 12 frågor i varje delprov. Provtiden är 45 minuter per delprov.

Delprov 4

Delprov 4 består av 20 frågor, men du kan som högst få 15 poäng. Det beror på att fem av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 9 frågor. Provtiden för delprov 4 är 120 minuter.

Vissa frågor i proven har tillhörande dokument för att kunna svara på frågan. I provsalen kan du scrolla och zooma i dessa dokument.

Direkt efter provet får du veta ditt resultat. Det skickas till din e-postadress och finns även när du loggar in i bokningstjänsten. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Mer om trafiktillstånd

När delprovens sammanlagda resultat är godkänt ska du skicka en ansökan om trafiktillstånd till Transportstyrelsen. När din ansökan inkommit kontrollerar de att du uppfyller ett antal olika krav.