Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visualiseringsbild Malmsjögatan.

Olskroken planskildhet bygger för fullt

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.

Det gör denna knutpunkt till en av landets mest intensiva för järnvägstrafik.

En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig. Den kommer att höja kapaciteten och öka framkomligheten samt driftsäkerheten för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Ingår i nationell plan
Den 8 april 2014 beslutade regeringen om nationell plan för transportsystemet för åren 20142025. Olskroken planskildhet ingår i planen och byggstarten var år 2018. Beräknad trafikstart är år 2025/2026.

Samordnad byggnation
Olskroken planskildhet bygger även Västlänkens spår in till centralen. Dessa  utbyggnader samordnas av kostnads- och effektivitetsskäl.