Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten till höger med

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten th med "revbenen". Visionsbild: Degree of Freedom

Olskroken planskildhet bygger för fullt

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.

Det gör denna knutpunkt för järnväg till en av landets mest intensiva. En ombyggnad i Olskroken är nödvändig. Den höjer kapaciteten, ökar framkomlighet och driftsäkerhet för tågtrafiken till och från de anslutande banorna. 

Illustrationen nedan visar broar och banor i området,
så som det kommer att bli efter ombyggnaden.

Karta med underlag för broar och banor_2021-02-24_96_medtabeller.jpg

Kartan nedan visar hur vi arbetat i området under hösten 2020.

Karta_Olskroken_Oktober_750.jpg

Siffrorna visar broar och status:

1 Fåfängan gångbro Ibruktagen
2 Olskroksbron
Bottenplattor gjutna. Stort balklyft klart. Brostöd gjutna. Markarbeten inför broöverbyggnad utförda.
3 Norra Ånäsbron Gjutning klar. Vi lägger spår. Öppnas för trafik 2021.
4 Fruktgatan
Pålning, spontning ned mot Gullbergsån. Olskroksbron och Godstågsviadukten ska gå här.
5 Godstågsviadukten
Förgrening över Västlänkens nya spår. Bottenplattor gjutna.
6 Västlänkenspår
Vi bygger spåret in mot C. Pålning vid E6, västra sidan Gullbergsån. Stödpålning mellan ån och E6 i Tingstadsmotet.