Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna som kan uppkomma i och med byggnationen av Olskrokens planskildhet. Samt kan du här anmäla skada och anmäla andra störningar.

Anmälan skada och störning

Trafikverket arbetar aktivt för att undvika att arbeten i Trafikverkets regi leder till skador för fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Alla skador ska anmälas skriftligen och för att förenkla handläggningen fyller du i formuläret ”Anmäl skada” på den här sidan. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast eller lös egendom 

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

För övrig information och frågor av mer allmän karaktär, kontakta Trafikverkets kontaktcenter, se Kontaktuppgifter på denna sida.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Kontakt

Kundservice