Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

TIllgänglighetsredogörelse för Trafikverket

Trafikverket redovisar på en övergripande nivå de brister inom digital tillgänglighet som vi kunnat identifiera på vår webbplats och i våra publika digitala tjänster.

Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera och anmäla brister.

Trafikverket har som mål att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Webbstandarden WCAG

Kontakta oss om du upptäcker brister

Om du hittar brister som inte finns redovisade nedan eller om du på annat sätt hindrar dig från din rätt att ta del av våra digitala tjänster är det viktigt att du kontaktar oss och rapporterar detta. Det ger oss viktig information för vårt fortsatta tillgänglighetsarbete.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi sköter vårt tillgänglighetsarbete och hur vi uppfyller tillgänglighetskraven ber vi naturligtvis om ursäkt för detta och uppmanar dig att kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala detta. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Kända brister i tillgänglighet

Trafikverkets webbplats och digitala tjänster är delvis i överensstämmelse med lagen om tillgänglighet till digital service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för de webbplatser och digitala tjänster som omfattas av nyss nämnda lag. I direkt anslutning till respektive bekräftad brist anger vi vilket krav ur WCAG 2.1 denna brist ej validerar till.

Lagen om tillgänglighet till digital service

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar alt-texter. Arbete pågår med att ordna detta. (WCAG 1.1.1)
 • Ett formulär har inkonsekventa rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
 • Brödsmulornas text på undersidor har för dåligt kontrastvärde. (WCAG 1.4.3)
 • Många filmer på webbplatsen saknar syntolkning (WCAG 1.2.3)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

 • Generellt har webbplatsen strukturella problem med inkonsekvent struktur och utformning. Det finns också problem med en mycket omfattande och djup navigationsstruktur (WCAG 3.2.3)

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Enstaka äldre filmer saknar textning (WCAG 1.2.2)
 • Podcasts saknar texttranskribering (WCAG 1.2.2)


Arbetet har påbörjats med att ta fram en helt ny webbplats för Trafikverket, med planerad driftsättning under 2021. Vissa av ovan nämnda brister kommer att kvarstå tills dess att den nya webbplatsen är i drift.

Både vår webbplats och våra digitala tjänster innehåller ett stort antal dokument (framförallt PDF) som inte når upp till lagkraven om tillgänglighet. Ett omfattande arbete med att komma till rätta med detta har påbörjats under 2020 och kommer pågå fortlöpande.

Trafikverket åberopar också undantag för vissa dokument (tekniska ritningar och plottar samt linjeböcker för järnväg), då dessa är av mycket begränsat allmänintresse och svåra att tillgängliggöra ens på basal nivå.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Brödsmulornas text har för dåligt kontrastvärde. (WCAG 1.4.3)
 • Alt-text saknas i header (WCAG 1.1.1)

Allmänt

 • Dokumentdatabasen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i formuläret (WCAG 3.1.1)
 • Titel och huvudrubrik saknas (WCAG 2.4.2)
 • Rubriknivåer är inkonsekventa (WCAG 1.3.1)
 • Vissa knappar förlitar sig på visuella effekter och kan vara svåranvända för den med nedsatt syn (WCAG 1.3.3)

Arbetet har påbörjats med att ta fram en helt ny webbplats för Trafikverket, med planerad driftsättning under 2021. Vissa av ovan nämnda brister kommer att kvarstå tills dess att den nya webbplatsen är i drift, då denna tjänst är en integrerad del av trafikverket.se

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Etiketter saknas på vissa formulärfält (WCAG 1.3.1)
 • Sidtitel saknas (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Enstaka felaktiga rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Inkonsekvent sidtitel (WCAG 2.4.2)
 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
 • Ikoner saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Användare som förlitar sig helt på tangentbord fastnar (WCAG 2.1.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

 • Sidtitlar är bitvis svåra att förstå och inte omedelbart tydliga gentemot sidinnehållet (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etiketter på vissa formulärfält saknas (WCAG 1.3.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Användare som förlitar sig helt på tangentbord kan inte slutföra tjänsten (WCAG 2.1.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etiketter på vissa formulärfält är felaktiga och refererar till andra fält (WCAG 1.3.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
 • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)

Trafikverket åberopar undantag från den sista bristen, då tjänsten riktar sig till privatpersoner i ett ärende där det finns krav på synförmåga för att kunna genomföra dessa prov.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
 • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

 • Inkonsekventa sidtitlar och formulär (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas för tjänsten (WCAG 3.1.1)
 • Inkonsekvent rubrikhierarki (WCAG 1.3.1)
 • Otillräckliga kontraster på knappar i gränssnittet (WCAG 1.4.3)
 • Otydliga eller obefintliga rubriker på flera sidor (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Omöjligt att ta sig från gränssnittets knappar till formulärfältet genom att använda tab-tangenten (WCAG 2.1.1)
 • Det är inte möjligt att hoppa till huvudinnehållet. (WCAG 2.4.1)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Dokumentcenter innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna (WCAG 1.3.1)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Författningssamlingen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Webbutiken har flera tillgänglighetsproblem, men är under avveckling med planerat sistadatum 210630 och redovisas därför inte närmare här. 

Webbutiken innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Felaktiga rubriknivåer på flera ställen (Borde vara H1: är H2) (WCAG 1.3.1)
 • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
 • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3
 • )Felaktigt huvudspråk angivet i koden (WCAG 3.1.1)

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Användare som förlitar sig helt på tangentbord riskerar att fastna (WCAG 2.1.2)
 • Inte möjligt att hoppa över innehåll för användare av tangentbord (WCAG 2.4.1)

Problem vid användning med nedsätt kognitiv förmåga

 • Logiska brister i rubrikinnehållet (WCAG 2.4.2)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Etikett för sökformuläret saknas (WCAG 1.3.1)
 • Vissa undersidor har text med för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)
 • Huvudrubrik saknas på flera sidor (WCAG 2.4.2)