Logga in
Logga in

Skogens konung fångad på bild

Den första älgen har fastnat på bild i våra viltkameror på faunabron över E22 vid Fågelmara. Bron som stod klar hösten 2022 har alltså redan blivit en naturlig passade för delar av områdets vilt, precis enligt plan.

I oktober 2022 stod faunabron över E22 i Fågelmara klar. Målet var att vilt i området skulle kunna ta sig över den hårt trafikerade vägen på ett säkert sätt. Något som djuren alltså redan verkar förstå.

När bron var färdigställd sattes kameror upp för att det på ett bra sätt ska gå att följa upp vilka djur som passerar. Nu har alltså skogens konung vågat sig på en selfie.

– Det känns såklart roligt att få bekräftelse på att bron används och nu ser vi fram emot ännu fler bilder framöver, säger Annelie Rossander.

För att göra faunabron så likt det omgivande landskapet  och  optimera djurens vilja att använda passagen har planteringarna valts och utformats med omsorg. I oktober genomfördes planteringar.

– Vi har utformat planteringar på bron som bedöms gynna både stora och små djur. För större klövvilt är det viktigt att ha fri sikt över passagen och mindre djur ska kunna ta sig över skyddade av vegetationen, säger Annelie Rossander.

Utöver faunabron har Trafikverket satt upp faunastängsel med uthopp längs hela sträckan Jämjö-Brömsebro.  Vid uthoppen är det hål i stängslet där djuren kan hoppa ut på rätt sida om viltstängslet igen. Höjdskillnad gör att djuren inte tar sig in till vägområdet via uthoppen. På sträckan har även en faunapassage i plan med viltvarning anlagts. Viltvarningssystem är dock inte på plats ännu.

Målet med Trafikverkets faunaåtgärder är att viltolyckorna på sträckan ska minska. Men för att kunna dra några slutsatser kring effekten krävs tålamod.

– För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför följa utvecklingen med hjälp av statistik från nationella viltolycksrådet och dra slutsatser längre fram, säger Annelie Rossander.

Kontakt

Annelie Rossander

Telefon: +46 10-123 90 28