Logga in
Logga in

Här kan det bli besvärligt i sommar

Under sommaren kommer trafikmängden att öka när många tar bilen till sina utflyktsmål och semesterresor. Samtidigt pågår flera arbeten i landet som kan förlänga restiden.

För dig som ska ut på vägarna i södra Sverige kan vi tipsa om några arbeten som kan innebära att du blir stående i någon kö – men var lugn, vi bygger för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker för dig. 
Här nedanför finns ett litet urval av de arbeten som kommer att påverka trafiken i sommar. Säsongens beläggningsarbeten är ännu inte detaljplanerade, alla typer av pågående arbeten återfinns i de länkar som finns längre ner på sidan.

Kronobergs län

Motorvägsbygget på E4  förbi Ljungby pågår för fullt, I höst kommer en stor del av sträckan att få motorvägsstatus. Fram till oktober kommer framkomligheten att vara begränsad och hastigheten är nedsatt. Den sista knappa milen mellan Ljungby och Kånna håller på att upphandlas och arbetet kan förhoppningsvis starta under hösten.
I Kronobergs län kommer det också att utföras beläggningsarbeten som kommer att begränsa framkomligheten. Planeringen för dessa arbeten är i full gång.

Skåne län

I Skåne har många vägprojekt avslutats lagom till semestertiderna. Att nämna är att på väg 108  mellan Staffanstorp och Lund startar arkeologiska undersökningar inom kort som tidvis kan skapa begränsningar. Under sensommaren och en bit in på hösten startar broarbeten över Helge å utanför Kristianstad.
Även i Skåne planeras det för en del beläggningsarbeten under sommaren.

Blekinge län

På E22 kommer du som trafikant att för längre restider mellan Lösen och Jämjö, ett arbete där vi förbättrar framkomligheten och höjer trafiksäkerheten i och med att vi bygger om till 2+1 väg. Räkna med längre restider.
Utanför Mörrum pågår ett annat arbete där vi bygger en gång- och cykelväg. Under juni kommer vi att sätta en ny bro på plats över E22. Trafiken kommer under den tiden att tillfälligt att ledas om.
I Blekinge håller planerna för beläggningsarbetena att slutföras.

Kalmar län

På E22 vid Ålem håller vi på med att bygga om en hållplats. Arbetena kommer i viss mån att påverka trafikanterna. Arbetet kommer att pausas mellan veckorna 27 – 32 men vissa begränsningar kommer att gälla under den perioden.
Beläggningsarbetena i länet håller på att planeras.

Jönköpings län

På väg 40 mellan Nässjö och Eksjö kommer det att upplevas som lite besvärligt. Redan efter midsommar startar en omledning som kommer att förlänga restiden. Vi håller på att bygga en mötesfri väg.
I början av juni kommer ett större beläggningsarbete att äga rum utanför Huskvarna där vi lägger brusreducerande asfalt. Trafiken leds om på den andra delen av motorvägen på en sträcka av närmare en mil.
Även på E4 i trakterna av Vaggeryd kommer restiden att förlängas då vi förbättrar vägens skick och bärighet.

Tips till dig som kör i sommar

För att ta dig fram säkert och tryggt gäller det att vara utvilad. Ta en paus på någon av våra rastplatser. Då kan du söka efter trafikinformation för din rutt genom att gå in på vår webbplats. Lyssna på radion, där får du kontinuerligt information om trafikhändelser som kan påverka restid.
När du kommer fram till ett vägarbete – kör efter den vägvisning som vi satt upp för att öka trafiksäkerheten när du kör igenom ett område. Stressa inte utan anpassa ditt körsätt så att du inte äventyrar säkerheten för dig, dina medtrafikanter eller för de som arbetar med att göra vägen trafiksäker för alla. Hjälps vi åt kommer alla att kunna möta hösten på ett tryggt sätt.

Länkar till pågående och planerade arbeten

Aktuella arbeten i Blekinge området

Aktuella arbeten i Skåne området

Aktuella arbeten i Kronobergs området

Aktuella arbeten i Kalmar och Ölandsområdet

Aktuella arbeten i Jönköpings området