Logga in
Logga in

Räven raskar över faunabron i Fågelmara

I oktober 2022 stod faunabron över E22 i Fågelmara klar. Efter en månad fastnade den första älgen på bild. Nu bjuder vi på fler bilder som visar att djurlivet blomstrar. Bland annat har en räv som raskar fastnat på bild.

Målet med faunabron var att vilt i området skulle kunna ta sig över den hårt trafikerade E22 på ett säkert sätt och på så sätt minska vägens barriäreffekt och öka trafiksäkerheten.

På bron monterades kameror för att Trafikverket på ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar.

– Vi ser en rik variation av djur som rör sig på bron. Allt från räv och grävling till rådjur och älg. Nu är kamerorna nedplockade, sen får vi se om de kommer tillbaka framöver, Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket.

Utöver faunabron satte Trafikverket upp faunastängsel med uthopp längs hela sträckan Jämjö-Brömsebro.  Vid uthoppen är det hål i stängslet där djuren kan hoppa ut på rätt sida om viltstängslet igen. Höjdskillnad gör att djuren inte tar sig in till vägområdet via uthoppen. På sträckan har även en faunapassage i plan med viltvarning anlagts.

Målet med Trafikverkets faunaåtgärder är att viltolyckorna på sträckan ska minska. Men för att kunna dra några slutsatser kring effekten krävs tålamod.

– För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför följa utvecklingen med hjälp av statistik från nationella viltolycksrådet och dra slutsatser längre fram, säger Annelie Rossander.

Kontakt

Annelie Rossander

Telefon: +46 10-123 90 28