Logga in
Logga in

Nya trafiksäkerhetskameror på väg 28 – kan rädda ditt liv

Vi bygger sex mätplatser för trafiksäkerhetskameror på väg 28 mellan Rödeby och Holmsjö. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas i trafiken. Arbetet med att sätta upp kameran påbörjas vecka 23. 

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

–  Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar närmare 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Jonas Suokko, projektledare på Trafikverket.

Under arbetet kommer ett körfält vara avstängt förbi mätplatserna och trafiken regleras med signal. Det innebär risk för köbildning. Så för de som trafikerar sträckan är det bara att ha lite extra tid och tålamod. 

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Den viktigaste framgångsfaktorn för trafiksäkerhetskamerorna är att trafikanterna förstår att kamerorna räddar liv. Trafikverkets årliga undersökningar visar att drygt 70 procent av svenskarna har en positiv inställning till trafiksäkerhetskamerorna. Den positiva inställningen har varit på en hög nivå sedan starten 2006.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras. Alla kameror är direktkopplade till Polisen och fungerar både dag och natt, under hela året.

Kontakt

Jonas Suokko

Telefon: +46 10-123 20 83