Logga in
Logga in

Sveriges första grävlingsluckor monteras i Blekinge

En kattlucka har de flesta hört talas om. Men nu testar Trafikverket något nytt på E22 vid Fågelmara, nämligen en variant anpassad för grävling. Målet är att minska antalet viltolyckor.

Luckorna, som är det första av sitt slag i Sverige, är stora som ett A5 papper och placerat på en sträcka av E22 där Trafikverket sedan tidigare satt upp faunastängsel med finmaskigt nät nertill. Men det finns ett antal öppningar i stängslet vid anslutande vägar där både grävling och klövvilt kan ta sig in på vägområdet. Luckorna går bara att öppna åt ett håll, så att de djur som av misstag kommit in på vägområdet skall ha möjlighet att smita ut i naturen igen.

–  De öppnar sig väldigt enkelt när de puttar på den, så får de bara rätt på det en första gång så hoppas vi att luckorna kommer bli välanvända, säger Malin Lastgård, miljöhandläggare på Trafikverket i region Södra.

Luckorna är placerade i viltstaketet i anslutning till faunabron vid Fågelmara i Blekinge och kommer initialt att bevakas med kameror.

–  Normalt är de djur som tagit sig in på vägbanan hänvisade att ta sig därifrån genom de uthopp som finns. Men grävlingar är inte så bra på att hoppa, så därför testar vi nu en speciallösning, säger Malin Lastgård.

Sedan tidigare har en rik variation av djur setts röra sig på bron. Allt från räv och grävling till rådjur och älg

– Kameror är ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar och om våra olika lösningar fungerar som vi tänkt. säger Malin Lastgård.

Grävlingen är ett av de däggdjur som är mest känsligt för trafikmortalitet. Lika många grävlingar dör på vägarna som genom jakt. Döda grävlingar är tyvärr en vanlig syn längs med svenska vägar och extra illa är det på våren när grävlingshonorna både kan vara gravida med nästa års kull och samtidigt har ungar i grytet.

–  Antingen körs både mamman och ungarna på eller så ligger ungarna kvar i grytet utan sin mamma och svälter ihjäl. Det är den typen av situationer vi hoppas kunna ändra på genom vårt arbete med faunabroar, faunastängsel och grävlingsluckor, säger Malin Lastgård.

Målet med Trafikverkets faunaåtgärder är att djuren skall kunna passera E22 på ett säkert sätt och att viltolyckorna på sträckan ska minska, både för stora och medelstora däggdjur. Men för att kunna dra några slutsatser kring effekten krävs tålamod.

–  För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför följa utvecklingen med hjälp av statistik från nationella viltolycksrådet och dra slutsatser längre fram, säger Malin Lastgård.

Kom ihåg att anmälningsplikt till polisen gäller om du kör på en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.