Logga in
Logga in

Mitträcke monteras mellan Romme–Säter

Trafikverkets experter har konstaterat att vajerräcket som separer körbanorna mellan Romme och Säter på väg 70 inte är trafiksäkra. Nu inleds monteringsarbetet med ett nytt mitträcke för att öka trafiksäkerheten.

Efter att ha utrett och projekterat mitträckesbytet inleds bytet av det gamla vajerräcket till ett nytt balkräcke i aluminium. I slutet av november beräknas monteringsarbetet vara slutfört och då höjs hastigheten återigen till 100 kilometer i timmen efter den tillfälliga sänkningen till 80 kilometer i timmen.

Mindre underhåll

Balkräcken kräver mindre underhåll än vajerräcken. Det underlättar för trafikanterna eftersom det blir färre trafikstörningar kopplat till reparationer av räcke. Det gynnar även arbetsmiljön för de som utför underhåll på vägsträckan, eftersom de inte behöver åka ut i vägområdet och åtgärda skador så ofta.

- Balkräcken är mer släta än vajerräcken. Räcket tål små påkörningar utan att vi behöver åka ut och reparera. Det blir både säkrare och billigare eftersom det blir färre reparationsarbeten, säger Per- Olof Sjölander, Trafikverkets projektledare för driftområde Borlänge.

Mitträcke i aluminium är det bästa sättet för att minska risken för mötesolyckor då vägbanorna separeras från varandra tack vare mitträcket.  Mitträcken förbättrar säkerheten för alla trafikanter.
Mitträcken sätts även upp för att bibehålla god framkomlighet eftersom högre hastigheter tillåts på vägar med mitträcken. Mitträcken används därför på viktiga vägsträckor med mycket trafik och höga hastigheter

Körbart under arbetet

Arbetet inleds vid Romme, dryga milen söder om Borlänge och kommer under hösten att arbeta sig framåt mot Säter. Under tiden som arbete pågår lotsas både söder- och norrgående trafik förbi arbetsplatsen på ett säkert vis. Trafiken kan köra förbi arbetsplatsen på ett körfält i båda riktningarna. Vid det område där monteringsarbetet sker kommer hastigheten att vara nedsatt till 30 kilometer i timmen för att värna om montörernas arbetsmiljö.

 

Kontakt

Per Olof Sjölander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 23