Logga in
Logga in

Längre omledning när väg 583 förbättras

Trafikanter som ska använda väg 583 får räkna med att åka en längre omledningsväg under skolornas höstlovsvecka, vecka 44. Detta då vägen stängs av strax öster om Lennheden i Borlänge kommun.

Syftet med arbetet är att den förbättrade vägkroppen ska tåla tyngre belastning och därmed bli mer trafiksäker.

– För att få en starkare väg schaktar vi ur en halvmeter med massor och fyller på med nytt material som ger en hårdare och kompaktare vägkropp, säger Trafikverkets projektledare, Johan Raumer.

Vägen kommer att vara avstängd i en veckas tid, från måndag den 30 oktober klockan 06.00 till fredag den 3 november klockan 18.00. En reservation dock är att tiderna kan komma att ändras beroende på hur väl arbetet fortlöper.

Längre omledning

Trafikanter hänvisas till alternativa vägar som till exempel väg 70 vid Gagnef för att åka till adresser öster om Lennheden. Samtidigt som vägen förstärks kommer även nya vägräcken vid den aktuella platsen att monteras då gamla byts ut. Innan arbetet avslutas kommer även ny beläggning att läggas på den aktuella sträckan som är cirka 200 meter.

– Vi har verkligen lagt oss vinn om att försöka genomföra detta, ytterst nödvändiga förstärkningsarbete när vi åstadkommer så få trafikala störningar som möjligt under då kom vi fram till att höstlovsveckan är den bästa tiden, för att det bland annat inte går några skolbussar, säger Johan Raumer.

Informationsskyltar om den förestående avstängningen av vägen har också placerats ut ett antal veckor före arbetet startar.

Kontakt

Johan Raumer

Telefon: +46 10-123 00 44