Logga in
Logga in

Plan för dubbelspår inlämnad för fastställelse

Nu är den klar och inlämnad för fastställelse – Trafikverkets förslag för att bygga dubbelspår på sträckan Avesta Krylbo-Dalslund.

Sedan mer än tio år tillbaka har arbetet pågått med att ta fram förslag för att öka kapaciteten på Godsstråket i Bergslagen på sträckan Avesta Krylbo-Frövi.
En del i detta arbete är att bygga ett fem kilometer långt dubbelspår söder om Avesta Krylbo fram till Dalslund. En förbättring som utretts under lång tid men som nu börjar närma sig ett konkret genomförande.
Nyligen skickades det slutliga förslaget till järnvägsplan in för fastställelse av Trafikverkets enhet Juridik och Planprövning.   
– Vinner vår plan laga kraft kommer vi bygga ett nytt spår bredvid det befintliga. Utbyggnaden kommer att öka kapacitet för både gods- och persontrafik. Vi räknar med att starta byggnationen under år 2026 och vara klara cirka två år senare, säger Trafikverkets projektledare, Thomas Gauffin.

Ingen fortsatt utbyggnad
Samtidigt står det klart att en fortsatt utbyggnad fram till Hökmora som Trafikverket studerat kommer inte kommer att ske inom de närmaste åren. Utbyggnaden har utretts med tanke på kapacitetsbehov men aldrig haft någon fastställd finansiering i den nationella planen.
- Vi har absolut inte släppt tanken på att genomföra fortsatt dubbelspårutbyggnad efter Dalslund men de kommande åren kommer detta inte att ske då finansiering saknas. Det råder dock inget tvivel om att behovet kvarstår, konstaterar åtgärdsplaneraren Agneta Frejd.

Växelbyten vid mötesstationer
Under kommande ska förutom dubbelspårsutbyggnaden fler förbättringar genomföras för  Godsstråket i Bergslagen i Avesta kommun. Bland annat ska växlar bytas ut. För att tåg upp till 750 meter långa ska kunna mötas i Morshyttan ska också befintliga spår förlängas vid den nuvarande mötesstationen.
Även i mötesstationen vid Jularbo ska järnvägsspår förlängas, som ska göra det möjligt för tåg att mötas utan att behöva stanna, så kallad samtidig infart. Merparten av åtgärderna genomförs under tider då trafikintensiteten är låg och kommer att inte att påverka trafiken i större omfattning.