Logga in
Logga in

Trafikverket bekämpar lupiner i Dalarna

Nu ska lupiner bekämpas i Dalarna. Lupiner är en så kallad invasiv (främmande) art. Trafikverket bekämpar invasiva arter längs våra statliga vägar för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden.

Växter som finns i öppna och soliga miljöer, som våra ängsarter, hotas idag av invasiva arter som exempelvis lupin.

- Lupinen är ett problem eftersom den konkurrerar ut de mer lågvuxna ängsarterna i vägkanten, säger Linnéa Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket.

Invasiva arter gör det även svårt för pollinatörer så som bin, fjärilar och insekter att överleva då de tar över och bildar monokulturer. De kan även vara skadliga för människan som till exempel jätteloka vars växtsaft kan orsaka brännskador.

Trafikverket arbetar med att inventera och bekämpa invasiva arter längs statliga vägar. Vanliga invasiva arter är blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka.

Bekämpning sker två gånger per år och innebär att vägkanterna åtgärdas så att dessa, i den mån det är möjligt, blir helt fria från lupiner. Detta innebär att det krävs åtgärder under flera säsonger då det är svårt att bli av med lupiner efter endast en bekämpningsinsats. Lupiner ryckss upp eller grävs upp med rötterna. Materialet samlas upp och fraktas bort till förbränning.

Prioriterar vägsträckor som har artrika vägkanter

Växter som är knutna till öppna och soliga miljöer som våra ängsarter hotas idag av invasiva arter som exempelvis lupin.

​Vägsträckorna som ska bekämpas i sommar är klassade som artrika vägkanter och är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden i landskapet.

- De är viktiga i sig själva då de har hög artrikedom. Exempelvis hittas fridlysta och rödlistade arter här, bland annat nattviol, fältgentiana och slåtterfibbla, säger Linnéa Hedman Söderström.

Vägkanterna är också viktiga i sin funktion att binda ihop andra ängs- och betesmarksmiljöer och att stärka dessa biotoper och de arter som är beroende av dem.

Lupinbekämpning Dalarna 2023

Vägsträckor som bekämpas 24 maj-14 juni och 17 juli-7 augusti:

 • Väg 583, Mellerstarondellen, Borlänge
 • Väg 583, Repbäcken, Borlänge
 • Väg 552, Tallbacken, Borlänge
 • Väg 597, Bodarna, Gagnef
 • Väg 583, Nysäl, Gagnef
 • Väg 568, 66, Gåsholmen, Gagnef
 • Väg 552, Aspfallet, Ludvika
 • Väg 552, Ludvika skog, Ludvika
 • Väg 552, Nittenmossens Naturreservat, Ludvika
 • Väg 550 Palahöjden- Lövtjärn Ludvika
 • Väg 66 Stora Malingen Ludvika
 • Väg 550 Säfsen Ludvika
 • Väg 245 Vägavsnitt norr om Lisjön Ludvika
 • Väg 559 Västansjö Ludvika
 • Väg 524 Äskåsen Orsa
 • Väg 531 Bomled Vansbro
 • Väg 531, 533, Morn Vabsbro
 • Väg 52,4 Samuelsbodarna, Vansbro
 • Väg 524, Sjustjärnberget, Vansbro
 • Väg 524, Söthålstäpporna, Vansbro
 • Väg 524, Vinnbergvasslan, Vansbro
 • Väg 524, Ärtbergsmyren, Vansbro


Vägsträckor som bekämpas 5 juni-15 juni och 25 juni-1 juli:

 • Väg 951, Färnäs, Mora
 • Väg 1012, Gopshus, Mora
 • Väg 948, Vålan, Nusnäs, Mora
 • Väg 991, Berget – Stackmora, Orsa
 • Väg 993, Born, Orsa
 • Väg 296, Kallholn – Kallmora, Orsa
 • Väg 980, Södra Mickelvål, Orsa
 • Väg 1031, Rämma fäbod, Älvdalen
 • Väg 1067, Stormovallen Fulufjället, Älvdalen

Kontakt

Linnéa Hedman Söderström

Telefon: +46 10-124 42 62