Logga in
Logga in
Bron vid Näs bruk byggdes år 1908 och är en av Dalarnas längsta fackverksbroar Foto: Stefan Bratt

Bron vid Näs bruk rustas upp

För tre år sedan tvingades Trafikverkets att klassa ned bärigheten för bron över Dalälven vid Näs bruk i södra delen av Avesta kommun. Nu ska bärighetsklassningen återställas efter att bron reparerats.

Reparationen av bron innebär att från och med början av maj stängs den drygt 200 meter långa fackverksbron, en av Dalarnas längst vägbroar av för all trafik och arbetet med att rusta upp bron inleds av Trafikverkets entreprenör, Infraentreprenad.
- Bron kommer att genomgå en större renovering då vi rostskyddsbehandlar genom att måla hela bron samt förstärker och byter ut delar av stålkonstruktionen, säger Trafikverkets projektledare, Fredrik Zetterberg.

Omledningsvägar
Under tiden arbetet pågår är passage över bron inte möjlig. Vägen kommer att stängas av i båda riktningar och biltrafiken leds om via väg 701, 700 och 707.
- Detta innebär att boende vid omledningsvägar kan förvänta sig mer trafik under tiden arbetet pågår. Vi hoppas på överseende och att trafikanterna respekterar våra tillfälliga trafikanordningar och tar hänsyn till arbetarnas arbetsmiljö, säger Fredrik Zetterberg.
Trafikverket sänkte bärighetsklassningen för bron 2021 på grund av brister, som upptäcktes i samband med en av de besiktningar som kontinuerligt sker på uppdrag av Trafikverket. 
Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.
Bron över Dalälven vid Näs bruk byggdes år 1908. Den är Dalarnas näst längsta fackverksbron med en total längd på 206 meter, uppdelat på fyra spann. 
Arbetet med brorenoveringen beräknas vara klart i slutet av augusti detta år.

Kontakt

Fredrik Zetterberg