Logga in
Logga in

Modernare vägbelysning genom Borlänge

Den 8 januari börjar vi byta ut gamla belysningsarmaturer till moderna LED-armaturer längs väg 70 mellan Mårdgatan och Paradisvägen. Bytet innebär att energiförbrukningen minskar utan att ljuskvaliteten försämras.

Vägbelysningen på Trafikverkets genomfarter genom Borlänge börjar bli gammal och behöver åtgärdas. Idag är mer än 80 stycken armaturer längs E16 och väg 70 genom Borlänge släckta. Armaturerna är trasiga och behöver renoveras eller bytas ut. Det räcker endast inte med ett lampbyte.  

För att lösa det akuta problemet börjar vi med att byta ut samtliga armaturer på den värst drabbade sträckan. Där byter vi ut hela toppen på stolpen till nya armaturer för LED.

Armaturbytet ger en modern och standardiserad belysningslösning som är mer kostnadseffektivt och lättare att underhålla. Nya LED-armaturer minskar också energiförbrukningen med 75 procent, från 330W till 76W per stolpe, utan att ljuskvaliteten försämras. Nuvarande utformning med stora armar och hängande armaturer är en specialkonstruktion som både är dyr att åtgärda och som innebär långa leveranstider när något är trasigt. De nya armaturerna har betydligt snabbare leveranstid och lägre kostnad.

På sikt kommer vi inte att behålla konstruktionen med stora och långa armar samt hängande armaturer. De behöver bytas ut till något som är mer funktionellt och säkert.

Väg 70 mellan Mårdgatan till Paradisvägen är först ut att få nya armaturer

Trafikverket börjar byta ut gamla armaturer till nya i vägens mittremsa från Mårdgatan till Paradisvägen. Arbetena startar måndag den 8 januari och ska vara klara senast söndag den 21 januari. Arbetena sker nattetid, det vill säga mellan klockan 18-06.

De nya armaturerna blir platta sidomonterade LED-armaturer. Det är samma armaturmodell som finns på flera anslutande kommunala trafikleder. Den nya vägbelysningen kommer att ge ett varmt vitt ljus med bra färgåtergivning istället för nuvarande gula ljus med lägre kvalitet.

Exempel på ungefärlig utformning på de nya armaturerna med korta "armar" och platta LED-armaturer som sätts upp längs väg 70 mellan Mårdgatan och Paradisvägen. Liknar armaturerna på flera anslutande kommunala trafikleder.

​Beroende på hur många armaturer som fortsatt slocknar kan utbyte till den nya utformningen ske på fler sträckor. Ambitionen är då att byta utformning på sammanhållna sträckor. För sträckor med enstaka slocknade armaturer kommer istället dessa bytas ut till renoverade begagnade armaturer med samma utformning som de gamla.

 

Kontakt

Anette Berggren

Telefon: +46 10-123 93 23