Logga in
Logga in

Väg 522, Säljansvägen, omledning biltrafik 17 oktober–11 november

Vi genomför förbättringsåtgärder cirka 100 meter längs Säljansvägen i Sandvikens kommun. Vägen stängs av för genomfartstrafik 17 oktober-11 november. Gång- och cykeltrafik kan passera, följ skyltning på plats.

Säljansvägen i Sandvikens kommun har en smal passage mellan Sandstensvägen–Stillbergsvägen där vägen idag är enkelfilig. Sträckan är i stort behov av åtgärd. Det är 100 meter väg som kommer att breddas till fem meter och få ett separat gång- och cykelfält. Två belysningsstolpar flyttas samtidigt.

Planerad arbetstid: 17-11 november (4 veckor)
Vägen stängs för biltrafik mellan Sandstensvägen–Stillbergsvägen, omledning gäller. Gång- och cykeltrafik kan passera liksom trafik till fastigheter med utfart Säljansvägen. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför och tackar för visad hänsyn.

Karta för aktuell sträcka

​Frågor om kollektivtrafiken hänvisas till X-trafik.