Logga in
Logga in

Många möjligheter att tycka till i Gävle i år

Många stora infrastruktursatsningar är på gång i Gävle, och i vår finns chansen att tycka till om flera av de stora projekt som Trafikverket och Gävle kommun planerar.

Ostkustbanan ska byggas ut med flera spår, och får samtidigt en ny sträckning. I och med det planeras en ny tågstation, Gävle Västra, med omgivande kvarter intill sjukhusområdet. Ett nytt verksamhetsområde planeras i Tolvforsskogen. Dessutom börjar de första planerna på stadsutveckling för området Nyhamn ta form. Allt det här har Gävleborna möjlighet att tycka till om i vår.

- När vi nu tillsammans med Trafikverket och Region Gävleborg investerar kraftigt i ny infrastruktur hoppas jag att alla som vill tar möjligheten att tycka till och uttrycka sina tankar redan i det här tidiga skedet, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

Redan under januari finns möjligheten att tycka till om Bergslagsbanans nya dragning mellan Gävle Västra och Forsbacka, och därefter följer flera samråd under hela våren.

- Målet är en modern järnväg som betydligt bidrar till att korta restiden mellan Gävle och Sundsvall. Nu ser vi fram emot att ta emot Gävlebornas synpunkter och tankar om våra planer i vår, säger Stefan Sunnesjö, projektchef Trafikverket.

För lång tid framöver planeras en rad stora infrastruktursatsningar och stadsutvecklingsprojekt i 20-miljardersklassen. Bakom satsningarna står Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg.

Mer om de stora infrastruktursatsningarna: https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/planer-och-samhallsbyggnadsprojekt-i-gavle/pagaende-byggprojekt-i-gavle/trafikpusslet-i-gavle-stora-infrastruktursatsningar-till-ar-2040/

Planerade samråd

  • Bergslagsbanan: 3 januari – 4 februari (Trafikverket)
  • Ostkustbanan: Sträckan Tolvforsskogen - Kringlan: 13 april – 10 maj (Trafikverket)
  • E4 trafikplats Tolvforsskogen: februari – mars (Trafikverket) 
  • Gävle Västra: april - maj (Gävle kommun)
  • Tolvforsskogen: april (Gävle kommun)
  • Nyhamn: 15 april - 15 maj (Gävle kommun) 

Tidplanen för samråden är ungefärlig, och vissa samråd kan flyttas framåt.

Kontakt

Stefan Sunnesjö

Telefon: +46 10-123 85 76