Logga in
Logga in

Så styrs Destination Gotlands priser

Den 12 januari höjer operatören Destination Gotland biljettpriserna med 30 procent för gods, gotlänningar och gotlänningars fordon. Anledningen till de höjda priserna är ökade kostnader för bränsle och hög inflation.

Nuvarande avtal med Destination Gotland är en så kallad tjänstekoncession som sträcker sig mellan 2017–2027 där Trafikverket delar risken för höga bränslepriser. Operatören har rätt att bestämma biljettpriserna för gods, gotlänningar och deras fordon under förutsättning att takpriserna i avtalet följs.

– Biljettprisökningen i januari är inom ramen för avtalet. Takpriserna justeras varje år efter allmän prisutveckling och utveckling för bränslepriser. Riskdelningen vid ökade bränslekostnader innebär att det finns ett avtalat normalspann för bränslekostnaden och att vi ersätter när marknadspriset ligger över normalspannet med 50 procent av den överskjutande delen. Samma förutsättningar gäller när bränslepriserna ligger under normalspannet, säger Karin Bergenås som arbetar med avtalet på Trafikverket.

Nästa avtalstid

Inför upphandling av nästa trafikperiod tittar Trafikverket på hur avtalet har fungerat. Bland annat hur ökade bränslepriser har påverkat kostnader för staten, operatören och resenärerna. Prishöjningar, med anledning av ökade bränslekostnader och inflation, som Destination Gotland har aviserat gäller endast för gods, gotlänningar och deras fordon som omfattas av takpriser. För gruppen besökande är det fri prissättning och det innebär att justeringar för höga omkostnader kan kompenseras med ökade biljettpriser mer direkt.

– Biljettpriserna för besökande kan inte Trafikverket påverka utifrån avtalet utan där sätter operatören själv prisnivån, avslutar Karin Bergenås.

Fakta

Avtalstid: 2017–2027

Ersättning: Fast pris 498 miljoner kronor per år samt viss riskdelning vid större bränsleprisförändringar.

Trafik: Två linjer, Nynäshamn–Visby och Oskarshamn–Visby.

Överfartstider: Norra linjen 3 tim och 15 min samt 3 tim och 25 min i överfartstid (28/26 knop). Södra linjen 3 tim och 25 min (24 knop).

Färjor: Ro-pax bilfärjor som tar 1500 eller 1650 passagerare. Tre färjor i trafik under högsäsong och två under övrig tid.