Logga in
Logga in

Vi planterar ny allé på Hemse

Under hösten planterar vi 15 nya skogslindar på Hemse. Den nya allén kommer hälsa besökare och boende välkomna när de kommer norrifrån till Hemse på väg 142.

Det var i mitten av maj i år som Trafikverkets entreprenör fällde 15 stycken lindträd som stod i gångbanan längs med väg 142, Storgatan, genom Hemse.

– Vi fick synpunkter på trädens placering och när vi genförde en kontroll såg vi att träden också växt sig så stora att de skymde belysningen ner till gångbanan. Och därför tog vi bort träden av säkerhetsskäl, berättar projektledare Bob Kolmodin.

Trädens placering i gångbanan bedömdes som en ökad risk för olyckor, men även tillgängligheten för de med funktionsvariationer spelade in. Efter att träden togs bort återställdes de gamla trädgroparna med plattor liknande de omkringliggande gångytorna. Träden planterades av tidigare Vägverket 1997. Sedan dess har lagar och förordningar ändrats.

Trafikverket och Länsstyrelsen gjorde olika bedömningar

Trafikverket förvaltar på Gotland cirka 3200 träd med biotopskydd och våra miljöspecialister bedömde att träden i fråga inte räknades som alléträd och inte heller omfattades av biotopskydd. Länsstyrelsen gjorde en annan bedömning. Länsstyrelsen menade att fem av de fällda träden kunde räknas som en allé, och att dessa fem träd skulle återplanteras.

– Vi kommer nu att plantera 15 nya skogslindar. Träden planteras på en annan ny plats och kommer utgöra en ny allé på norra Hemse. Det är vår ambition är att plantera träden under oktober eller tidig november, avslutar Bob Kolmodin.

Efter trädfällningen blev Trafikverket polisanmälda. I början av oktober kom beskedet om att förundersökningen är nedlagd eftersom uppsåt saknades.

Klicka här för att läsa mer om motivet till den nya platsen för träden på Hemse.