Logga in
Logga in

Vi river refug i Kappelshamn av trafiksäkerhetsskäl

I mitten av oktober kommer vi att riva refugen i korsningen mellan väg 149 och 687 i Kappelshamn. Detta gör vi av såväl trafiksäkerhets- och arbetsmiljöskäl.

I korsningen där väg 149 och 687 möts i Kappelshamn finns det en refug med en gräs- och planteringsyta i mitten. Av trafiksäkerhetsskäl kommer refugen tas bort.

– Vi tar bort refugen dels för att göra det säkrare för trafikanterna eftersom flera incidenter hänt i korsningen, dels på grund av de arbetsmiljörisker som finns för vår entreprenör att sköta planteringarna som finns i refugen, säger Bob Kolmodin projektledare på Trafikverket.

Arbetet sker under två dagar i mitten av oktober och medför endast en liten trafikpåverkan för passerande trafik.