Logga in
Logga in

Höstslåttern är igång längs med Gotlands vägar

Fram till november klipper vi ner växligheten i vägkanterna längs med det statliga vägnätet på Gotland.

Vi slåttrar i vägkanten nu under hösten för att förhindra att buskar och träd etablerar sig nära våra vägar. Ifall dessa skulle slå rot och etablera sig nära vägen kan det påverka vägkonstruktionen negativt. Det är totalt fyra maskiner som slåttrar i vägkanten på Gotland fram till november.

– När vi slåttrat klart har vi bidragit till större biologisk mångfald eftersom växternas fröer haft tid att sprida sig så att vi får ännu mer artrika vägkanter längs vägarna här på ön, konstaterar Bob Kolmodin projektledare på Trafikverket.

Slåttern genomförs inom vägområdet, dock som längst upp till 10 meter från vägen.

Varje år slår Trafikverket cirka 20 000 mil vägkanter, på Gotland handlar det om totalt 300 mil.