Logga in
Logga in

Nu börjar säkerhetsslåttern på ön

Trafikverket genomför årligen slåtter av vägkanterna inom vägområdet upp till tio meter från vägkant längs de statliga vägarna. Mellan den 1 juni och 10 juli är det dags för årets första slåtterinsats.

Slåtter är ett arbete vi gör för att hålla växtlighet och vedartad vegetation borta från vägkroppen eftersom detta kan förstöra vägen. På Gotland gör vi detta slåtterarbete på hösten till skillnad från fastlandet där den oftast genomförs på sommaren. Orsaken till detta är vi på nästan hela Gotlands vägnät har artrika vägkanter som då får blomma ut och fröa av sig.

– Mellan den 1 juni till den 10 juli genomför vi årligen en säkerhetsslåtter. Det är en extra mindre slåtter och den gör vi enbart i syfte att säkerställa trafiksäkerheten, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Slåtterarbetet under dessa veckor handlar om innerkurvor, före korsningar eller fasta hinder som skyltar och vägräcken. Vid områden med bördiga vägkanter och där växtligheten riskerar att hänga ut i vägen samt längs våra cykelvägar slåttrar vi endast en smal del.

De artrika vägkanterna är viktiga för den biologiska mångfalden och pollinatörer. På Gotland bidrar Trafikverket genom den särskilda skötseln med artrika ytor motsvarande 1 500 hektar, vilket motsvarar 2 500 fotbollsplaner.