Logga in
Logga in

Trafikverket deltar i Aurora 23 på Gotland

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs övningen Försvarsmaktens övning Aurora 23 på Gotland och på fastlandet.

Trafikverket är en av aktörerna som deltar i övningen med syftet att öka vår förmåga till samverkan internt mellan olika organisatoriska enheter inom Trafikverket, men också med externa parter i form av andra myndigheter och privata aktörer.

Trafikverkets verksamhet är en viktig del i totalförsvaret. I detta ingår bland annat att vara ansvarig för beredskapssektorn Transporter och leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Att leda egna och delta i andras övningar är en viktig del i det arbetet.

Trafikverket deltar i Aurora 23 primärt under vecka 17 till 18 och kommer att stödja Försvarsmakten med resurser på norra Gotland.

– På Gotland kommer vi dels att öva samverkan mellan olika myndigheter, men även praktiska moment, berättar Caroline Bering, lokal övningsledare. Erfarenheterna från övningen kommer ge viktiga inspel i hur vi stärker vår förmåga och öka förståelsen för de olika deltagarnas roller och ansvar.

De praktiska övningsmomenten består i att spärra och blockera marinhamnen i Fårösund samt med bropassage genom byggande av tillfällig svetsad balkbro i Slite.

– Att samverka och öva tillsammans med flera av våra entreprenörer och externa gör oss starkare även i vardagen, säger Bob Kolmodin på verksamhetsområde Underhåll.

Det bedöms inte bli någon påverkan på trafiken i områdena för övningen.

Läs mer om övning Aurora på Försvarets webbplats.