Logga in
Logga in

Vägarna som får ny beläggning på Gotland i april

För att förlänga vägarnas livslängd lägger vi ny tankbeläggning på fyra av öns vägar samt i hjulspåren på tre vägar. Arbetet sker mellan den 18 och 28 april.

Detta är vägarna som får ny tankbeläggning:

 • Väg 536, Lau-Garda Brandstation
 • Väg 562 Ajmunds-Tomsarve, fläckvis lagning
 • Väg 601, Tofta Bjärs-Eskelhem
 • Väg 712, Hallsarve-Gogs

På väg 148 mellan Tingstäde och Bunge, väg 562 mellan Ajmunds och Tomsarve samt på väg 699 mellan Broa och Fårö kyrka gör vi så kallade spårytelagningar. Det innebär att vi enbart lägger tankbeläggningen i hjulspåren och inte hela vägbanan.

Alla vill komma hem efter jobbet, även de som jobbar på vägen

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Bob Kolmodin på Trafikverket.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade arbetstiden är cirka två veckor.

Risk för stenskott

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. När vi lägger en tankbeläggning på en väg kan det finnas löst grus på vägbanan när vi är klara. För att undvika stenskott är det därför viktigt att du som trafikant håller den skyltade hastigheten, håller rätt avstånd och undviker omkörningar. För att minska risken för stenskott sänks hastigheten till 50 km/timmen fram till dess att vägen är färdigsopad.

Övriga tips till dig som trafikant

 • Ta god tid på dig. På grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
 • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationskartan på vår webbplats:
  länk till trafikinformationskartan 

Hur går det till när vi lägger en tankbeläggning?

Vi sprider först ut ett tjockt lager bindemedel över vägen. Sedan sprider vi ut stenmaterial ovanpå som täcker bindemedlet och slutligen vältar man, det vill säga plattar till, ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas sen bort. Sopning pågår under 1-2 veckor efter att beläggningen utförts.

Metoden är både kostnadseffektiv och energieffektiv med lång livslängd. Trafiken får hjälpa till att köra ned stenarna i massan tills klistret har hårdnat. Överskottet av grus sopas bort i flera omgångar. Även om det är stökigt att köra på vägen under ett par veckor blir det sedan en fin vägyta i många år framöver.

Vem är väghållare för Gotlands olika vägar?

Vem som ansvarar för de olika vägarna på Gotland går hitta svar på i NVDB, den nationella vägdatabasen.
Länk till den nationella vägdatabasen

Nedan hittar du en instruktion för hur du använder verktyget:

 • Välj ”Se Sveriges vägar på karta”
 • Gå till listvyn uppe till höger ”Välj vad du vill se i kartan”
 • Skriv in eller rulla till Väghållare
 • Zooma in i kartan till aktuellt område
 • Teckenförklaring finns uppe till vänster

Även Region Gotland lägger tankbeläggningar under april

För mer information om Region Gotlands arbetet klicka på den här länken: Vägarna på Gotland som får ny beläggning under 2023