Logga in
Logga in

Vi rensar bort olagliga skyltar längs Gotlands dikeskanter

Det sätts upp många hemmagjorda skyltar längs de statliga gotländska vägarna. Skyltarna kan utgöra hinder och de kan vara trafikfarliga. Därför tar vi bort dem av säkerhetsskäl.

Särskilt under sommarhalvåret finns det många vägsträckor med reklamskyltar som sätts upp av såväl privatpersoner som företag. Skyltarna i vägområdet gör det svårare att rensa diken och utföra slyröjning eller slåtter för våra entreprenörer. En del skyltar är också trafikfarliga. De kan ha en olämplig placering eller tar uppmärksamhet från körningen.

Det är inte tillåtet att sätta upp egna märken och skyltar inom vägområdet. Trafikverkets entreprenörer tar kontinuerligt bort felaktigt uppsatta skyltar när vi arbetar längs med vägarna.

– Skyltar som inte är skadade tar vi reda på och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och de kan få tillbaka skylten hos entreprenören, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Faktaruta

Vad som är vägområde kan variera, men det utgörs ofta av vägbanan, dikets ut- och insida och ytterligare 3–5 meter åt sidan. Vägområdet kännetecknas oftast av att det inte finns träd där och att området slyröjs eller slåttras varje år under hösten.

I vägområdet är det inte tillåtet med egentillverkade märken eller skyltar. Utanför vägområdet inom ett område med detaljplan kan det förutom markägarens tillstånd även krävas ett bygglov av kommun (Plan- och byggförordningen 2011:338 6 kap). Utanför område med detaljplan krävs tillstånd från väghållare eller länsstyrelsen om det är utanför vägområdet (Väglagen samt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS).

Man kan ansöka om att få en godkänd vägvisningsskylt till en plats eller inrättning som kan vara av intresse för trafikanten. Trafikverket behandlar ansökan. Om ansökan godkänns svarar Trafikverket för tillverkning och uppsättning av hänvisningsmärket. Sökanden svarar för kostnaden. 

Klicka här för att komma till ansökan om vägmärke för vägvisning på trafikverket.se

Om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket välja att göra en polisanmälan.