Logga in
Logga in
Foto: Trafikverket

Egna skyltar påverkar trafiksäkerhet och vägunderhåll

Har du satt upp en egengjord skylt längs Gotlands vägkanter? Då finns det en risk att skylten plockas bort. Här får du information om varför vi tar bort egentillverkade skyltar och tips på hur du kan skylta säkert.

Särskilt under sommarhalvåret finns det många vägsträckor som kantas av reklamskyltar eller hemmagjorda skyltar som sätts upp av privatpersoner eller företag inom vägområdet längs de statliga gotländska vägarna.

Varför plockar vi bort egentillverkade skyltar?

–  En del skyltar kan vara trafikfarliga om de har en olämplig placering som stör sikten eller tar uppmärksamhet från körningen. Skyltarna i vägområdet gör det också svårare när vi arbetar med att rensa diken och röja sly eller gräs, för att skapa en trygg och säker miljö för våra trafikanter, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Av säkerhetsskäl är det därför inte tillåtet att sätta upp egna märken och skyltar inom vägområdet. Det leder till att Trafikverkets entreprenörer kontinuerligt måste ta bort felaktigt uppsatta skyltar när de arbetar längs med vägarna.

– Skyltar som inte är skadade tar vi reda på och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och att de kan få tillbaka skylten hos entreprenören, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Hur vet jag om min skylt står för nära vägen?

Skyltar får inte sättas upp inom vägområdet som utgörs ofta av vägbanan, dikets ut- och insida och ytterligare 3 – 5 meter åt sidan. Vägområdet kännetecknas oftast av att det inte finns träd där och att området slyröjs eller slåttras varje år under hösten.

Även utanför vägområdet, inom ett område med detaljplan, kan det förutom markägarens tillstånd även krävas ett bygglov av kommunen eller länsstyrelsen. Du kan läsa mer om det på Region Gotlands hemsida.

Läs mer om skyltning eller ljusanordning på gotland.se

I vissa fall kan en skylt även behöva bygglov. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vilken typ av skyltning som är bygglovspliktig.

Läs mer om skyltar som kräver bygglov på boverket.se

Var kan jag hämta min skylt om den blivit bortplockad?

Om din skylt blivit bortplockad får du gärna vända dig till någon av våra två entreprenörer som vi samarbetar med på Gotland.

Nybergs entreprenad på norra Gotland, telefon 010 476 14 86.

PEAB på södra Gotland, telefon 010 476 14 87.

Tips på hur du kan skylta säkert längs med vägen

Vill du ha en skylt längs med vägen går det exempelvis att ansöka om att få en godkänd vägvisningsskylt hos Trafikverket. Om ansökan godkänns ansvarar Trafikverket för att tillverka och sätta upp skylten, kostnaden står den sökande för. 

Klicka här för att komma till ansökan om vägmärke för vägvisning på trafikverket.se