Logga in
Logga in

Flera vägar får ny beläggning på Gotland våren 2024

Nu lägger vi ny beläggning på flera av vägarna på Gotland. Arbetet pågår mellan den 22 april och 26 maj. Även under hösten asfalteras ett par vägar. Med en ny beläggning förlänger vi vägarnas livslängd.

Detta är vägarna som får ny beläggning våren 2024

  • Väg 142, Lilla Almungs till Hemse
  • Väg 148, Tingstäde till Lärbro
  • Väg 148, Lärbro till Bunge
  • Väg 149, Stenkyrka till Ire
  • Väg 518, Rone till Roes
  • Väg 562, Stenkumla till Gåshagen
  • Väg 690, Bunge
  • Väg 699, Broa till Fårö Kyrka

Vi ska även lägga ny beläggning på ett par vägar under hösten. Mer information om vilka vägar och när i tid publiceras senare under året.

Hastigheten sänks för att minska risken för stenskott

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Under dessa veckor lägger vi två olika typer av beläggning. På vissa vägar lägger vi en varmbeläggning medans på andra vägar lägger vi en tankbeläggning.

När vi lägger en så kallad tankbeläggning kan det finnas löst grus på vägbanan när vi är klara. För att undvika stenskott är det därför viktigt att du som trafikant håller den skyltade hastigheten, håller rätt avstånd och undviker omkörningar. För att minska risken för stenskott sänker vi hastigheten till 50 km/timmen fram till dess att vägen är färdigsopad.

Arbetena kommer att utföras dag- och kvällstid och vid arbetsplatserna kommer det finnas en vakt eller signalljus för att lotsa trafiken.

Hur går det till när vi lägger en tankbeläggning?

Vi sprider först ut ett tjockt lager bindemedel över vägen. Sedan sprider vi ut stenmaterial ovanpå som täcker bindemedlet och slutligen vältar man, det vill säga plattar till, ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas sen bort. Sopning pågår under 1-2 veckor efter att beläggningen utförts.

Metoden är både kostnadseffektiv och energieffektiv med lång livslängd. Trafiken får hjälpa till att köra ned stenarna i massan tills klistret har hårdnat. Överskottet av grus sopas bort i flera omgångar. Även om det är stökigt att köra på vägen under ett par veckor blir det sedan en fin vägyta i många år framöver.

Alla vill komma hem efter jobbet, även de som jobbar på vägen

–  Tänk även på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi arbetsplatsen är deras arbetsmiljö, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Underhållsarbetena är beroende av vädret, om väderförhållandena är sämre med bland annat regn kommer arbetena att skjutas något på tiden.

Pågående vägarbeten på Gotland

Via trafikinformationskartan kan du ta del av våra pågående arbeten på Gotland.