Logga in
Logga in
Foto: Frida Blixt, Trafikverket

Nya bandvagnar stärker den civila beredskapen

De nya bandvagnarna är en del i Trafikverkets arbete att stärka Gotlands motståndskraft vid samhällsstörningar och säkerställa en tryggare och mer tillgänglig miljö.

Tisdagen den 28 maj anlände Gotlandsfärjan till hamnen i Visby med en annorlunda lastbilstransport: på flaket stod två bandvagnar med släp. Ett mobilt reservkraftverk följde också med i lasten.

Då kommunikationerna till och från ön kan störas av till exempel hårda vindar, är det en trygghet att ha terrängfordon placerade lokalt, som kan röra sig i alla marker och i alla väder. Bandvagnar och mobil reservkraft kan också användas för att stödja andra aktörer vid behov.

– Det är bra och viktigt att samhällsaktörer samverkar vid kriser och händelser, och att man har en samlad lägesbild. Där har Trafikverket en stor roll, säger Anna Zimmerling, Trafikverkets beredskapschef Östra regionen.

Leveransen är en del av regeringsuppdraget att stärka den civila beredskapen i Sverige. Trafikverkets beredskapsansvar innebär att vidmakthålla infrastrukturen vid olika typer av samhällsstörningar, och också se över förråden för till exempel terrängtransporter, mobil reservkraft och tillfälliga broar.

– Vi är många som har förberett det här under hela våren inom Trafikverket, jag skulle vilja säga att det är en milstolpe. På fastlandet finns depåer med det vi kallar fordonsresurser, hittills har vi inte haft det på Gotland men nu är det dags, säger Anna Zimmerling.