Logga in
Logga in

Underhållsåtgärder begränsar framkomlighet på bron vid Stengärde på väg E45

Nästa vecka påbörjar vi reparationerna av bron över Inlandsbanan vid Stengärde mellan Fåker och Tandsbyn på väg E45 strax söder om Östersund. Framkomligheten kommer att vara begränsad under hela arbetsperioden.

Det är ett ganska omfattande underhållsarbete vi ska göra då bron får nya kantbalkar, nya räcken anpassade efter europaväg samt ny beläggning. Med detta så förlänger vi brons livslängd och höjer trafiksäkerheten. Arbetet startar nästa vecka, måndag 17 april och kommer att pågå hela sommaren fram till slutet av augusti. Arbetsperiodens längd är preliminär och kan komma att justeras.

Bron är öppen under hela arbetsperioden men framkomligheten begränsas till ett körfält med fri bredd på 3 meter. Området är väl skyltat sedan ett par veckor tillbaka och trafiken kommer att regleras med trafikljus, men då många arbetspendlar på sträckan så vill vi flagga för att det vid vissa tidpunkter finns risk för köbildning.

Vi ber om ursäkt för de störningar vi orsakar i samband med broreparationen och ber alla trafikanter om att uppmärksamma hänvisningsskyltar samt visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen.

Karta broåtgärder E45