Logga in
Logga in

Nu passerar tågen snabbare förbi Jamtli

Vi har byggt om järnvägsövergången på Mittbanan vid havremagasinet, i höjd med Jamtli i Östersund, och gjort den säkrare. I och med det återställer vi hastigheten till 120 km/h.

2018 sänkte vi tillfälligt hastigheten på Mittbanan i höjd med Jamtli i Östersund. I stället för 120 km/h fick tågen bara köra 40 km/h förbi platsen. Anledningen till sänkningen var att övergången inte uppfyllde säkerhetskraven.

Nu har vi byggt om den aktuella järnvägsövergången och gjort den säkrare. Vi har byggt en ny bomanläggning och stängslat in järnvägen.

– Med en modernare anläggning och omfattande stängsling har övergången blivit betydligt säkrare. Det är nödvändigt eftersom det är ett populärt område där många människor vistas, säger Susanna Wängdahl, projektledare på Trafikverket.

I och med att vi byggt om järnvägsövergången har vi också återställt den tillåtna hastigheten förbi platsen till 120 km/h. Sedan i slutet av november passerar alltså tågen i en högre hastighet jämfört med tidigare.

– Tänk på att spåren är för tågen. Kryp aldrig under fällda bommar och använd alltid tillåtna passager – gena aldrig över spårområdet. Förutom att det är olagligt är det också förenat med livsfara, säger Susanna Wängdahl.

Projektet finansierades av Regionalfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt Trafikverket.

EU:s strukturfondspartnerskap har beviljat medel till projektet Kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan, med koppling till det tidigare Mittstråksprojektet 2015-2020. Huvudman är Region Jämtland Härjedalen med samverkansparten Trafikverket.