Logga in
Logga in

Grönt ljus för nya vägsträckan E45 Rengsjön–Älvros i Härjedalen

Regeringen har nu beslutat att den planerade nya vägsträckan längs E45 mellan Rengsjön och Älvros ska byggas. Det innebär 2,2 mil kortare väg än nuvarande väg, vilket förbättrar trafiksäkerheten, restiderna och miljön.

Trafikverket går nu vidare med planerna för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros, i Härjedalens kommun, efter att regeringen beslutat att vägplanen vunnit laga kraft. Målet är att göra sträckan mer trafiksäker och tillgänglig, minska restiden, uppfylla kraven för en Europaväg och anpassa vägen efter det omgivande landskapet.

-          Resultatet blir en besparing på cirka 2,2 mil, vilket är cirka 20 minuter i tidsvinst. Det blir stora förbättringar för många trafikanter, men kanske framför allt för gods- och tunga transporter, säger Annica Boström, projektledare på Trafikverket.

Den nuvarande vägsträckan längs E45 mellan Rengsjön och Älvros är i mycket varierande skick. Bitvis är sträckan kurvig och har säkerhetsbrister i form av trånga passager och genomfart i tätortsmiljö. Vägbredden och bärigheten skiftar också. Den varierande standarden på vägen gör att sträckan är tidskrävande.

Den nuvarande sträckningen för E45 kommer att finnas kvar och fortsatt vara i statlig drift.

Tidsplan
Byggstart kan tidigast ske hösten 2024.
Det tar cirka tre år att bygga vägen.

Karta ny sträckning E45 mellan Rengsjön och Älvros