Logga in
Logga in

Sommarens väg- och broarbeten i Jämtland

Just nu pågår sommarens arbeten med vägar och broar för smidigare och tryggare resor och transporter.

Under sommaren genomför vi en rad olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi jobbar under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bland annat ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera ställen.

Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt eftersom pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är därför prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikbegränsningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Det är svårt att i förväg säga exakt när arbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten ibland måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Listorna med aktuella vägarbeten och broåtgärder anger tidsperiod, men denna kan alltså behöva ändras. 

Se alla vägarbeten på karta

Aktuella vägarbeten

Med reservation för eventuella ändringar.

 • E14, Åre, Tångböle-Tullstation, 39 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period
  : Maj-juli.
 • E14, Krokom, Ytterån - Offnebacken, 12 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period
  : Kan eventuellt skjutas fram till 2024.
 • Väg 84, Härjedalen, Långå - Mökelbäcken, 62 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period: Juli-september.
 • Väg 315, Bräcke, Utanberksvallarna - Vemdalen, 26 km
  Åtgärd: Ytbehandling
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period: Juni.
 • Väg 323, Härjedalen, Bräcke - Nyhem, 18 km
  Åtgärd: Ytbehandling
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period: Juni.
 • Väg 342, Strömsund, korsning väg 801 - Norska gränsen, 47 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period: Maj-oktober.
 • Väg 344, Strömsund, Ede - Skyttmon, 24 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Stor. Lots förbi arbetsområdet
  Period: Kan eventuellt skjutas fram till 2024.
 • Väg 345, Strömsund, Uliksfors - Ylänsgräns, 13 km
  Åtgärd: Avvattning
  Trafikpåverkan: Måttlig. Lots förbi arbetsområdet
  Period: September.
 • Väg 993, Strömsund, korsning väg 346 - Bölenvattenberget, 11 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Måttlig. Omledning via andra vägar, räkna med längre restid
  Period: Juni-juli.
 • Väg 993, Strömsund, Bölenvattenberget - korsning väg 997, 13 km
  Åtgärd: Beläggning
  Trafikpåverkan: Måttlig. Omledning via andra vägar, räkna med längre restid
  Period: Juni-juli.

Aktuella broåtgärder med vägsträckor

Med reservation för eventuella ändringar.

 • Väg 716, bro över Gimån N Strandåker, Bräcke 
  Åtgärd: Mindre reparationer för att förlänga brons livslängd
  Trafikpåverkan:
  Mycket stor. Kortare avstängning kommer att göras, 15-30 min per gång. Alternativ väg kommer att finnas
  Period: Maj-juni.
 • Väg 641, bro över Indalsälven vid Mörsils station, Åre
  Åtgärd: Mindre reparationer för att förlänga brons livslängd
  Trafikpåverkan: Mycket stor. Ett körfält öppet, 30 km/h, Trafikljus.
  Period: Maj-juni.
 • Väg 749, Bro över Långan N Litsnäsets station, Östersund
  Åtgärd: Förstärkning
  Trafikpåverkan: Mycket stor. Avstängd väg. Omledningsväg
  Period: Hösten 2023
 • Väg 998, bro över Kvarnån 2 km söder om Högnäset, Strömsund
  Åtgärd:
  Ny bro
  Trafikpåverkan:
  Mycket stor. Avstängd väg. Ej omledningsväg men har trafikpåverkan
  Period:
  Januari-september.
 • Väg 998, bro över Högnäsån vid Högnäset , Strömsund
  Åtgärd: Ny bro
  Trafikpåverkan: Mycket stor. Avstängd väg. Ej omledningsväg men har trafikpåverkan
  Period: Januari-september.
 • Väg 344, bro över Ottsjöns utlopp (Rångnoret) söder om Kakuåsen, Strömsund
  Åtgärd: Ny bro
  Trafikpåverkan: Mycket stor. Avstängd väg. Omledningsväg
  Period: April-oktober.
 • E45, bro över Inlandsbanan mellan Fåker och Tandsbyn, Östersund
  Åtgärd: Nya kantbalkar, beläggning och nya räcken anpassade för europaväg
  Trafikpåverkan: Mycket stor. Ett körfält öppet, 30 km/h, Trafikljus. Ej omledningsväg.
  Period: April-augusti.
 • E14, bro över Bölesjön vid Österböle, Östersund
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Sänkt hastighet till 70 km/h.
  Period: Maj-december.
 • E45, bro vid Stentjärnarna/Siksjönbro, Härjedalen
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Tillfällig förbiledning
  Period: Juni-augusti.
 • Väg 344, bro över Bäckedalsbäcken, Ragunda
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Tillfällig förbiledning
  Period: Juni-augusti.
 • Väg 320, bro över Harbäcken, Bräcke
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Tillfällig förbiledning
  Period: Juni-juli.
 • Väg 549, bro över Markusbäcken, Bräcke
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Stor. Omledning via andra vägar, räkna med längre restid
  Period: Vecka 23-24.
 • Väg 773, bro över Sågbäcken, Ragunda
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Stor. Omledning via andra vägar, räkna med längre restid
  Period: Vecka 27-30.
 • Väg 819, bro över Kvarnbäcken, Strömsund
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Tillfällig förbiledning.
  Period: Juni-augusti.
 • Väg 344, bro över Droläcken, Ragunda
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Stor. Omledning via andra vägar, räkna med längre restid.
  Period: Vecka 27-30.
 • E14, bro över Kungsbäcken, Bräcke
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Måttlig. Tillfällig förbiledning, sänkt hastighet.
  Period: Juni-augusti.
 • Väg 828, bro över Lillvallbäcken, Strömsund
  Åtgärd: Byte av vägtrumma
  Trafikpåverkan: Liten. Tillfällig förbiledning
  Period: Juli-augusti