Logga in
Logga in

Brobytena på väg 998 har nått halvvägs

Rörbroarna över Kvarnån och Högnäsån, på väg 998 mellan Norråker och Hoting, är i dåligt skick och behöver bytas ut. Arbetet startade i januari och har nu hunnit drygt halvvägs.

Den första bron, över Kvarnån, är på plats och öppnade för trafik i mitten av förra veckan. Samtidigt så stängde vi den andra bron, över Högnäsån och påbörjade arbetet med att schakta och frilägga kabeln som går längs med bron. Bron över Högnäsån beräknas öppna igen vecka 12.

Stålkonstruktionen (röret) till bron över Högnäsån levereras vecka 11 och då kan vi lyfta ner sektionerna och påbörja montaget. Arbetet följer så här långt den beräknade tidplanen men när man börjar schakta finns det alltid en risk att förutsättningarna ser annorlunda ut. Vi kan exempelvis stöta på berg vilket skulle innebära ändrade förutsättningar och förlängning i tidplanen.

När bytet av båda broarna är klart återstår ett visst efterarbete, men detta påverkar inte trafiken. 

Tidplan

  • Vecka 9 - Bron över Kvarnån öppnade för trafik (ett körfält öppet mitt på bron).
  • Vecka 9 - Bron över Högnäsån stängdes för trafik (även gång- och cykeltrafik).
  • Vecka 11 - Leverans och montage av bron över Högnäsån.
  • Vecka 12 – Bron över Högnäsån öppnar för trafik.

Bilder från arbetet med brobyten väg 998