Logga in
Logga in

Nu är bron över Högnäsån öppen för trafik

Arbetet med att byta ut broarna över Kvarnån och Högnäsån på väg 998 är nu så gott som klart. Idag öppnar vi bro nummer 2 och trafikanterna kan återigen köra över.

De nya broarna över Kvarnån och Högnäsån har gjort att trafiksäkerheten ökat för trafikanterna i området och väg 998 blir nu både stabilare och pålitligare.

- När efterarbetena är helt klara kommer det dröja länge innan vi är där och stökar till det igen, säger Alexander Vengelin, projektledare på Trafikverket.  

Nu återstår bara en del mindre efterarbeten vid båda broarna. Räcken ska monteras och lite längre fram i vår blir det avetablering och städning. Trafiken kommer att kunna passera under arbetet eftersom ett körfält kommer att kunna vara öppet på vardera bro.

- Det är fortfarande en arbetsplats på och omkring broarna. För att trygga arbetsmiljön behöver vi begränsa framkomligheten en aning, säger Alexander Vengelin.

Broarna är i nuläget belagda med grus men kommer att asfalteras under sensommaren eller hösten.  Anledningen till att vi väntar är att tjälen och fukten ska gå ur massorna som använts för återfyllnad. Då kan dessutom eventuella sättningar justeras innan asfalteringen.