Logga in
Logga in

Militära transporter kan påverka framkomligheten

Den 4-15 mars 2024 deltar Försvarsmakten i övningen Nordic Response 24 som genomförs i Norge och Finland. I samband med övningen sker en del militära transporter längs vägarna främst i norra Sverige.

Transporter kommer framför allt att ske under vecka 6 och vecka 11. Dessutom kommer transporter att ske vecka 9 i Boden och östra Norrbotten.

Försvarsmakten, berörda myndigheter och kommuner samverkar inför och under övningen för att övningen ska få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.

Du kan se militär personal och militära fordon på både väg och järnväg samt i områden där de normalt inte befinner sig.  Det kan också röra sig utländsk trupp i norra Sverige, då vissa av de 14 nationer som deltar i Nordic Response 24 färdas genom Sverige på väg från övningen. De militära transporterna kan påverka framkomligheten i trafiken även under helgen 16-17 mars.

Bryt inte en militärkolonn. Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar. Följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Mer information om övningen Nordic Response 24 finns på Försvarsmaktens webbplats:

Nordic Response 2024 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)