Logga in
Logga in
Mer än 200 Årebor var på plats för att fira. Först ut var barnen som invigningslöpte.

Ny gång- och cykelväg invigdes i Åre

Den nya gång- och cykelvägen stod färdig redan november 2023, men nu när vår- och sommarsäsongen är i antågande passade Trafikverket, Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen på att fira detta.

- Nu när gång- och cykelvägen är klar kommer oskyddade trafikanter, som till exempel gående och cyklister, kunna ta sig mellan samhällena på ett säkrare och smidigare sätt, säger Birgitta Jonsson, avdelningschef på Trafikverket.

I maj 2022 startade Trafikverket bygget av den cirka 1,5 kilometer långa gång- och cykelvägen. Trafikverket tillsammans med Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden) har bidragit till finansieringen för projektet.

- Det här är en jätteviktig gång- och cykelväg som kopplar ihop Björnänge med Åre. Den tar också bort en av de mest farliga flaskhalsarna längs med E14, där oskyddade trafikanter tidigare har varit särskilt utsatta. Det bidrar till att göra Åre en än mer attraktiv plats att bo, verka och flytta till, säger kommunstyrelsens ordförande Martine Eng (S).

E14 mellan Vik och Frönäset är smal och allt fler personer rör sig längs sträckan, där det även passerar mycket tung trafik. Trafikverket planerar fortsatt för att förlänga stråket för oskyddade trafikanter längs E14 bygger vidare en gång- och cykelväg på sträckan mellan Vik och Så med byggstart 2027.

Under invigningen bjöds det på ett kortare program från scenen vid reningsverket i Vik. Själva invigningen stod några lokala yngre förmågor för när de sprang ett löplopp och ”sprängde” startsnöret. Under dagen bjöds de som närvarade på möjlighet att prata med de som arbetat med projektet, lyssna på musik, gå tipspromenad och att heja på de som deltog i löploppen som arrangerades av Duveds IF.

Representanter från Trafikverket och Åre kommun i samtal på scenen.

Kontakt

Daniel Gideonsson

Telefon: +46 10-123 93 37