Logga in
Logga in

Underhållsarbete E14 Stora Helvetet

Måndag 20 maj startar vi underhållsarbetet med bergslänten vid Stora Helvetet på E14, 5 kilometer nordväst om Storlien. Arbetet kommer främst att utföras dagtid 20 maj – 16 juni med en körbana öppen under hela perioden.

Bergslänterna på E14 behöver ses över och underhållas för att inte stenar som rasar och växtlighet som skymmer ska utgöra en risk för trafikanterna. Vi kommer därför att rensa bort vegetation, stenar och stenblock från den befintliga bergslänten. Under arbetsperioden kommer maskiner som skylift, traktorgrävare och lastbilar att befinna sig i området.

Sträckan kommer att ha ett körfält öppet, som regleras med trafikljus under hela arbetsperioden. Rekommenderad hastighet på sträckan blir 30 km/h och risken för köbildning kan bli 0,2-2 km beroende på vilken tid på dygnet man passerar.

Period: 20 maj – 16 juni 
Arbetstider: främst dagtid, men avstängningar och barriärer finns kvar dygnet runt

Vi ber om ursäkt för eventuella störningar vi orsakar i samband med arbetet och ber alla trafikanter att uppmärksamma tillfälliga skyltar samt visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen.