Logga in
Logga in

Sanerat område blev attraktiv oas

Grönområdet kring Ormaryd station har länge varit ett populärt strövområde. 2020 sanerade Trafikverket ungefär 25000 kubikmeter i området på arsenik. Nu har ytorna återställs och blivit en oas för insekter och smådjur.

På 1940-talet bedrev Televerket impregneringsverksamhet i Ormaryd. Det var ledningsstolpar som impregnerades för att stå emot vänder och vind. Till följd av detta förorenades marken av framför allt arsenik. Men också av krom, koppar och zink.

Under 2018 inledde Trafikverket, som äger marken, arbetet med att sanera området. Mängder av prover togs och man lyckades avgränsa en yta om ungefär fem fotbollsplaner som behöver saneras.

– Flera lösningar diskuterades men vi landade i ett traditionellt saneringschakt. Det innebär att man gräver bort de förorenade massorna och lämnar dem på deponi. Totalt körde vi bort ungefär 25 000 kubik, säger Anders Axelsson, projektledare på Trafikverket.

Saneringen bekostades av Naturvårdsverket och landade på en totalkostnad på 25 miljoner.

– I det ingick allt från projektering till provtagningar, schakt och återställning, säger Anders Axelsson.

Det faktiska saneringsarbetet inleddes under slutet på 2019 och stod klart våren 2020.

– Schaktet var ungefär 300 meter långt och som mest 150 meter brett. På sina håll fick vi gräva ner till fyra meter djup, så det blev ett ordentligt hål får man säga, säger Anders Axelsson.

För att inte köra bort onödigt stora massor sorterades stenar större än 63 millimeter bort och lades tillbaka. Utöver det fyllde man på med morän i liknande fraktion. Allt för att ge platsen bra förutsättningar för återhämtning.

– Efteråt har det tagits flera provet i marken för att säkerställa att värdena är fortsatt fina, och det har de varit, säger Anders Axelsson.

Efter saneringen fanns inga krav på någon naturanpassning. Men eftersom Trafikverket visste att området används som strövområde togs ett beslut om att iordningställa området.

– Vanligtvis brukar man lämna sanerade områden att återväxa sig själva, eller möjligen plantera in något för att stabilisera marken. I Ormaryd gjordes mer än så. Bland annat planterades ängsfrön och tall. På flera ställen placerade man ut död ved och stenrösen, som kan gynna insekter, ormar och andra kräldjur. Även holkar för fladdermöss och fåglar sattes upp, säger Eva Liljegren, nationell åtgärdsplanerare med fokus på buller och förorenade områden.

Som en del i hennes arbete besökte hon under sensommaren Ormaryd för att med egna ögon se hur platsen för saneringen återhämtat sig.

– Det var en positiv överraskning att komma dit. Vi hörde direkt att småfåglarna hittat tillbaka och såg hur sädesärlor och trollsländor drack vatten i de grunda pölarna som anlagts. Dessutom såg vi gott om vildbin och fjärilar som hittat de ängsblommor som planterats, viket är väldigt bra med tanke på att antalet pollinatörer minskar, säger Eva Liljegren.

Ängsblommorna är av samma typ som redan finns i området. Olika svenska grässorter, örter och blommor som klöver, fibbla, groblad och kärringtand. Annat som ger djur- och insektslivet en skjuts i rätt riktning är trädstockar som placerats i högar och anlagda stenrösen. De blir viktiga platser för insekter och kräldjur.

– Nu kommer hösten och platsen kommer vissna ner som allt annat. Men nästa vår kommer det leva upp igen och tanken är att det här området nu ska sköta sig självt och vara så gott som underhållsfritt från vår sida, säger Eva Liljegren.

Kontakt

Eva Liljegren

Telefon: +46 10-123 78 51