Logga in
Logga in

E4, Krängsberg och Vista kulle, rastplatser

Ny bygger vi om rastplatserna Krängsberg och Vista kulle längs E4 i Jönköpings län.

Översiktskarta, E4, Krängberg och vista kulle rastplatser (Pdf-fil, 500 kB)

E4, Krängsberg, rastplats i norrgående körfält

Vi bygger om trafikkontrollplatsen vid Krängsberg i norrgående riktning för att kunna använda området även som rastplats. Då förbättras trafikanternas möjlighet till rast- och vila längs E4 genom Småland.

Inom vägområdet finns ytor som kan utnyttjas bättre än idag. Genom att komplettera området med möjlighet till rast- och vila kommer platsen utnyttjas bättre.

Byggnationen startade i maj och beräknas vara klar i mitten på november 2022. Byggtrafik förekommer längs väg 846 (Gamla E4an).

Krängsberg, planering 1, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Krängsberg, planering 2, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Krängsberg, planering 3, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

E4, Vista kulle, rastplats i södergående riktning

Rastplatsen ska byggas om så det bli tydligare hur olika fordon ska parkera. I samband med detta ska även skydd mot läckage till Vättern förbättras.  

Platsen ska kompletteras med sittplatser och förbättrad belysning. Även toalettbyggnaden ska bytas ut. I dag är rastplatsen otydlig och blir ofta fullparkerad med begränsad framkomlighet som följd.

Byggnation startade i augusti och beräknas vara klar i mitten på november 2022. Från och med den 15 augusti är rastplatsen stängd för besökare.

Vista kulle, planering 3, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Kontakt

Magnus Karlsson

Telefon: +46 10-123 69 70