Logga in
Logga in

E4, Krängsberg och Vista kulle, rastplatser

Ny har vi byggt om rastplatserna Krängsberg och Vista kulle längs E4 i Jönköpings län. Byggnationen startade våren 2022 och är klar i november 2022. 

Översiktskarta, E4, Krängberg och vista kulle rastplatser (Pdf-fil, 500 kB)

E4, Krängsberg, rastplats i norrgående körfält

Vi har byggts om trafikkontrollplatsen vid Krängsberg i norrgående riktning för att kunna använda området även som rastplats. Detta ökar trafikanternas möjlighet till rast- och vila längs E4 genom Småland. Rastplatsen öppnar den 25 november 2022.

Krängsberg, planering 1, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Krängsberg, planering 2, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Krängsberg, planering 3, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

E4, Vista kulle, rastplats i södergående riktning

Rastplatsen har byggts om så det bli tydligare hur olika fordon ska parkera. I samband med detta har även skydd mot läckage till Vättern förbättras. Platsen har kompletterats med sittplatser och förbättrad belysning. Även toalettbyggnaden har bytts ut. Rastplatsen öppnade den 21 november 2022.

Vista kulle, planering 3, utrustning (Pdf-fil, 300 kB)

Kontakt

Magnus Karlsson

Telefon: +46 10-123 69 70