Logga in
Logga in

Åtgärder skapar ökad tillgänglighet för resenärer med olika funktionsnedsättningar

Det blir lättare för människor med olika funktionsnedsättningar att ta sig fram på stationer. Trafikverket har anpassat över 40 stationer i södra Sverige. Nu är stationerna i Eksjö, Hultsfred och Vimmerby klara.

Trafikverket i region Syd har tillgänglighetsanpassad 44 stationer. Anpassningarna ska göra det bli lättare för människor med olika funktionsvariationer att ta sig fram på stationer. I Videon berättar projektledaren Peter Bjers om arbetet.

Den 3 december är det den internationella funktionsrättsdagen. Tillgänglighet är en viktig fråga för Trafikverket. Enligt svensk lagstiftning ska offentliga platser vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt. Regeringens mål är att all kollektivtrafik ska anpassas för personer med olika funktionsnedsättningar.  

Karta över stationsåtgärder.

Drygt 160 stationer anpassade i landet

Trafikverket har fram till 2022 tillgänglighetsanpassat över 160 stationer, varav 44 stationer i Småland, Blekinge och Skåne.

- Med stationsåtgärderna vill vi bidra till ett socialt hållbart samhälle; där hänsyn tas till människors olika förutsättningar. Vi vill att det ska vara enkelt för alla att resa, säger Peter Bjers, projektledare på Trafikverket.

I slutet av november blev stationerna i Eksjö, Hultsfred och Vimmerby klara.

-  Det är ofta de små hindren som gör att människor med olika funktionsnedsättningar väljer bort tåget som resealternativ. När allt fler stationer rustas upp kan vi öka förutsättningarna så att fler kan resa smidigt, grönt och tryggt, säger Peter.

Trafikverket rustar stationer så att de uppfyller både Sveriges och EU:s krav på tillgänglighet. Upprustningen bidrar till stationsmiljöer som blir tydligare, lättare att förstå och enklare att använda.

Olika anpassningar på olika stationer

Alla stationer ser olika ut och tillgänglighetsarbetet behöver därför anpassas efter stationernas olika förutsättningar.

Exempel på åtgärder som kan göras vid en tillgänglighetsanpassning:

  • ledstråk för synskadade till/från/på plattformarna
  • avspärrning vid plattformens slut
  • bättre belysning (både allmän belysning och belysning på skyltar)
  • nya bänkar, soffor och lutningsbrädor (bänkar att luta sig mot)
  • godkänd lutning på ramper
  • komplettering av väderskydd
  • ombyggnad av hissar
  • tydligt uppmärkt säkerhetszon på plattformarna (den del av plattformen som är närmast spåret)

Kontakt

Martin Wiggins

Telefon: +46 10-123 01 37