Logga in
Logga in

Bekämpning av lövhalkan har startat

Mellan september och november drabbas tågtrafiken av störningar som orsakas av spårhalka. Nu är vi inne i den perioden. Spårhalka går inte att helt eliminera men med olika åtgärder kan man minska risken för störningar.

Trafikverket förbygger spårhalka genom att stryka på en vattengel som består av sand, vatten och stålkulor. Ång- och högtryckstvätt är en annan metod som används.
De olika metoderna används runt om i regionen, ibland ett par gånger i veckan, till de sträckor där bekämpningen görs flera gånger dagligen.

Lokförarna har en viktig roll

Att anpassa sin körning efter rådande väderlek och undvika kraftiga accelerationer och inbromsningar minskar riken för störningar. Många lok har sandningsutrustning och att sanda spåret är en del i att hjälpa sitt eget och andras tåg som är ute och kör.

-Friktionsmedel är ett bra sätt att behandla spårhalka, men bäst resultat får vi om alla aktörer gör vad de kan för att minska problemen, säger Jonas Lycksell, enhetschef Järnväg norra, underhållsdistrikt syd.  Exempelvis att förare rapporterar in att det är halt till trafikledning och att järnvägsföretagen minskar vikten på sina tåg vid behov.

Fakta spårhalka

Spårhalka, även kallat lövhalka, orsakas främst av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som blir väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur.

Kontakt

Jonas Lycksell

Telefon: +46 10-123 37 26