Logga in
Logga in

Värdefulla medskick på informationsmöten i Tenhult och Vaggeryd

Engagemanget och intresset gick inte att ta miste på i samband med Trafikverkets informationsmöten i början på november. Både i Tenhult och Vaggeryd var det i det närmaste fullt hus.

Frågorna och synpunkterna är många, om planeringen för den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult. Totalt var det mer än 200 personer som besökte informationsmötena. Projektledningen gjorde sitt bästa för att reda ut så många frågetecken som möjligt.

- Vi är tacksamma för att så många tog sig tid att besöka våra möten och för alla inspel vi fått till oss. I projektledningen vill vi prioritera dialogen med vår omvärld och därför är de här mötena viktiga för oss, säger Carina Junefelt projektchef på Trafikverket.

Den 25 oktober gjorde Trafikverket sitt ställningstagande i lokaliseringen, då man tog beslut om att förorda Alternativ Väst. Med anledning av beslutet höll man därför två veckor senare informationsmöten i Tenhult och Vaggeryd, för att berätta mer om vilka alternativ man studerat, vilka man valt bort och vad som ligger bakom ställningstagandet att förorda Alternativ Väst. Projektledningen berättade också om vad som kommer att hända framöver i den fortsatta lokaliseringsutredningen.

I samband med informationsmötena fanns det också möjlighet för fastighetsägare att boka tid för enskilda genomgångar med projektledningen, något som inleds de kommande veckorna.

- När Trafikverket nu gjort sitt ställningstagande och de fyra alternativen istället har blivit till ett, så är det några som kan andas ut, och några som blir mer direkt drabbade. De är extra viktiga för oss och de vill vi nu prioritera, säger Matilda Virefjäll, projektledare.

Nu fortsätter arbetet med lokaliseringsutredningen, som så småningom kommer att leda fram till en färdig järnvägsplan, som exakt visar var järnvägen ska byggas.

Exempel på frågor som är viktiga att hantera i det fortsatta arbetet är järnvägens detaljutformning, projektering av nya broar och omgivande vägar, frågor om buller, anpassning till landskapsbilden, arkeologiska utredningar samt kostnadsoptimering. En annan aspekt i projektets fortsatta arbete är hur påverkan på jordbruksmark ska kunna minimeras.

Under de kommande åren kommer Trafikverket arbetade vidare med planförslaget, och någon gång under åren 2025 eller 2026 kommer man bjuda in till nya samråd om järnvägens utformning. Om allt går enligt plan beräknas byggstarten till år 2030 och att tågen ska kunna rulla på den nya järnvägen från år 2033.