Logga in
Logga in

Val av korridor klart för E22 förbi Bergkvara

E22 förbi Bergkvara kommer att byggas enligt Trafikverkets gula alternativ. Det är det förslag som bästa uppfyller kraven om att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafik.

E22 förbi Bergkvara kommer att byggas enligt Trafikverkets gula alternativ. Det är det förslag som bästa uppfyller kraven om att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för genomfartstrafik samt förbättrar den möjligheten för den regionala kollektivtrafiken i området.
 E22 förbi Bergkvara ska byggas om. Målet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22. Vägen ska gå förbi Bergkvara istället för igenom.

Nu står det klart i vilken av Trafikverets korridorsalternativ vägen ska byggas. Det blir genom det alternativ som i samrådshandlingen kallades Gul. Korridoren löper längs befintlig väg och avviker i höjd med Hillsborg. Korridoren går norrut i närheten av Norra Kärr, Mulatorp och Siggesbo. Korsning med väg 504 kan antingen vara mellan Äskebäcksmåla– Sjömanstäppan eller öster om Sjömanstäppan.

– Att E22 byggs förbi Bergkvara kommer att skapa bättre boendemiljö och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i samhället, säger Lovisa Bjarting, projektledare på Trafikverket.

Nu fortsätter Trafikverkets arbete att ta fram vägsträckning inom korridoren. I samband med det kommer fler samråd som ger nya möjligheter att lämna synpunkter innan planen fastställs. Det beräknas ske omkring år 2025.

– Att få komma till tals och tycka till är en viktig del av den demokratiska processen, säger Lovisa Bjarting.

Därefter tas en bygghandling fram.

– Som det ser ut nu kan spaden kan sättas i marken tidigast år 2027 och sträckan planeras vara färdigställd tidigast i slutet av 2031, säger Lovisa Bjarting.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga.

Läs mer på projektets hemsida: www.trafikverket.se/E22bergkvara

Kontakt

Lovisa Bjarting

Telefon: +46 10-123 13 11