Logga in
Logga in

Nu är det mötesfritt i Börjelslandet

Den mötesfria vägen i Börjelslandet är nu klar och därmed är E4 mellan Luleå och Kalix helt mötesfri.

För att förbättra trafiksäkerheten har vi också byggt en gång- och cykelport under E4 där oskyddade trafikanter kan passera säkert.

Sträckan är 1,3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Börjelslandet, mötesfri väg är ett utvecklingsprojekt för att minska utsläppen av koldioxid (CO2) under byggtiden. 

Det här har vi gjort

  • färdigställt tidigare breddning till 2+1-väg och byggt mitträcken
  •  byggt viltstängsel på hela sträckan
  • byggt viltuthopp vid Smedsbykorsningen
  • byggt gång- och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelväg, i Rupa
  • byggt ny anslutning till Holmarvägen
  • byggt nya enskilda vägar
  • flyttat busshållplatser
  • gjort fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
  • stängt direktutfarter till E4

Bygget startade i oktober 2021.