Logga in
Logga in

Gamla Gäddviksbron stängs tillfälligt från 1 juli

Arbetet med en ny cirkulationsplats i Gäddvik är i full gång. Gamla Gäddviksbron öppnar igen 23 september och då kommer den nya cirkulationsplatsen att kunna användas.

Tidigare har avfarten till E4 via väg 968 varit avstängd men under eftermiddagen den 1 juli öppnade den igen.
- Nu kommer vi istället att stänga väg 968 som går över gamla Gäddviksbron för biltrafik. Gång- och cykelbanan över bron kommer dock att vara öppen, i alla fall en sida i taget. Vi kommer fortsätta att skylta redan ute på E4:an för att ge trafikanter möjligheten att välja andra vägar, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket. Bron öppnar igen 23 september.

Väg 968 och 616 utgör en av Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik.

- Fram tills nu har bygget gått enligt plan och själva cirkulationsplatsen beräknas bli klar och kunna nyttjas redan till hösten. Bygget som startade i slutet av maj kommer att vara helt klart under 2023, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.